Į pradžią

Trakų rajono savivaldybės administracija, Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Vytauto g. 33, LT- 21106 Trakai,
tel. (8 528) 51 527, faks. (8 528) 53 140, el.paštas
info@trakai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 181626536

Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliesiems
Savivaldybė

 
Nuotraukos

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
Savivaldybės kontrolierė
Danutė Juškevičienė
316 kab.
Tel. (8 528) 58 302
Mob. tel. 8 687 55361

 

Vyriausioji specialistė 
Nijolė Kmieliauskienė
317 kab.
tel. (8 528) 58 302
el.p. nijole.kmieliauskiene@trakai.lt

Savivaldybės kontrolierius gyventojus jiems rūpimais klausimais priima visomis darbo dienomis, jeigu nėra išvykęs. 

Gyventojų priėmimo grafikas

Trakų rajono savivaldybės kontrolierės Danutės Juškevičienės 2019 metų veiklos užduotys

Audito išvada ir audito ataskaita ,,Dėl Trakų rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių, savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitos pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis

2019 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. birželio 30d. finasinių ataskaitų rinkinys

2019 m. kovo 31 d. biudžeto vykdymo ataskaita

2019 m. birželio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaita

Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos planas

Išvada dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto ,,Trakų rajono savivaldybės gatvių apšvietimo kokybės gerinimas” įgyvendinimo tikslingumo (2019-05-15 Nr. AI-1)

Išvada dėl garantijos suteikimo, imant UAB ,,Trakų autobusai“ 630 000,00 eurų banko paskolą, arba sudarant iki 630 00,00 eurų finansinio lizingo sutartis (2018-03-22 Nr. R4-13

Išvada dėl Trakų rajono savivaldybės galimybės imti 800,00 tūkst. eurų ilgalaikę paskolą (2018-08-21 Nr. R4-36)

Išvada dėl garantijos suteikimo, imant UAB ,,Trakų paslaugos“ 300 000,00 eurų banko paskolą, arba sudarant iki 300 00,00 eurų finansinio lizingo sutartis (2018-08-21 Nr. R4-35)

Išankstinio tyrimo ataskaita. Ar efektyviai organizuojamas socialinių paslaugų teikimas Trakų rajono savivaldybėje.

Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos planas

Trakų rajono savivaldybės kontrolieriaus 2018 metų veiklos užduotys.

Audito išvada ir audito ataskaita ,,Dėl  Trakų rajono savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių, savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitos pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis.

Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaita.

2018 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaita

2018 m. rugsėjo 30 d. biudžeto vykdymo ataskaita 

2018m. rugsėjo 30d. finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys.

2018 m. birželio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitos.

2018 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys.

2018 m. kovo 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitos.

2017 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo metinės ataskaitos.

2017 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys.

Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių, pagal darbo sutartis, tarnybinės etikos taisyklės.

Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vidaus darbo tvarkos taisyklės.

Išankstinio tyrimo ataskaita „Vietinės rinkliavos surinkimas už naudojimąsi Trakų rajono savivaldybės teritorijos viešąja infrastruktūra“.

Audito ataskaita. „Dėl Trakų švietimo pagalbos tarnybos veiklos ir finansinio audito“. Išvada.

Savivaldybės audito ataskaita „Dėl Trakų rajono savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų finansinių ir konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitos pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis“. Audito ataskaitos priedas.

Audito išvada „Dėl Trakų rajono savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų finansinių ir konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitos pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis“.

Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaita. Ataskaitos priedas.

Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos planas.

Trakų rajono savivaldybės kontrolieriaus 2017 metų veiklos užduotys.

UAB ,,Trakų autobusai“ veiklos audito ataskaita. Ataskaitos priedas

Savivaldybės audito ataskaita „Dėl Trakų rajono savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų finansinių ir konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitos pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis“. Ataskaitos priedas.

Išvada Dėl Trakų rajono savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio vertinimo ir turto naudojimo.

Išvada Dėl Trakų rajono savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio vertinimo.

Išvada Dėl Trakų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitos pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis.

Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos ataskaita. Veiklos ataskaitos priedas.

Veiklos audito ataskaita „Dėl UAB „Trakų paslaugos“ veiklos, 1 priedas, 2 priedas.

Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos planas.

Trakų rajono savivaldybės kontrolieriaus 2016 metų veiklos užduotys.

2017 m. rugsėjo 30 d. biudžeto ataskaitos.
 
2017 m. rugsėjo 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys.

2017 m. birželio 30 d. biudžeto vykdymo  ataskaitos.

2017 m. birželio 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys.

2017 m. kovo 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitos.

2017 m. kovo 31 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys.

2016 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo metinės ataskaitos.

2016 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys.

2016 m. rugsėjo 30 d. biudžeto ataskaitos.

2016 m. rugsėjo 30 d. tarpinių  finansinių ataskaitų rinkinys.

2016 m. birželio 30 d. biudžeto ataskaitos.

2016 m. birželio 30 d. tarpinių  finansinių ataskaitų rinkinys.

2016 m. kovo 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitos.

2016 m. kovo 31 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys.

2015 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo metinės ataskaitos.

2015 m. gruodžio 31 d.  metinių finansinių ataskaitų rinkinys.

2015 metų rugsėjo 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitos.

2015 metų rugsėjo 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys. 

2015 metų birželio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitos.

2015 metų birželio 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys.

Savivaldybės audito ataskaita „Dėl Trakų rajono savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų finansinių ir konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitos pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis“.
Ataskaitos priedas.

Išvada Dėl Trakų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto vykdymo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio vertinimo.

Išvada Dėl Trakų rajono savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio vertinimo ir turto naudojimo.

Išvada Dėl Trakų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitos pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis. 

Trakų rajono savivaldybės kontrolieriaus 2015 metų veiklos užduotys.

Trakų rajono savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojo 2015 metų veiklos užduotys.

Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos  2015 metų veiklos planas.

Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų veiklos ataskaita. Veiklos ataskaitos priedas.

Trakų rajono savivaldybės kontrolieriaus 2014 metų veiklos užduotys.
 
Trakų rajono savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojo 2014 metų veiklos užduotys.

Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų veiklos planas.

Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų veiklos ataskaita.

Savivaldybės audito ataskaita "Dėl Trakų rajono savivaldybės 2013 metų konsoliduotųjų finansinių ir konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2013 metų ataskaitos"
Ataskaitos priedas

Išvada dėl Trakų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto vykdymo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio vertinimo

Išvada (patikslinta) dėl Trakų rajono savivaldybės 2013 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio vertinimo

Išvada (patikslinta) dėl Trakų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis

Trakų rajono savivaldybės 2013 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo audito ataskaita, ataskaitos priedas ir išvada

Trakų rajono savivaldybės 2012 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ataskaita,  rekomendacijų įgyvendinimo planas, ir išvada.

 
Trakų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto įvykdymo ir savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2012 metų savivaldybės audito ataskaita, ataskaitos priedas ir biudžeto audito išvada, turto išvada.
 
Trakų rajono savivaldybės 2012 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo audito ataskaita ir išvada.
 
Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2012 metų veiklos ataskaita.
 
Trakų rajono savivaldybės kontrolieriaus 2013 metų strateginiai tikslai ir veiklos uždaviniai.

 

Trakų rajono savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojo 2013 metų veiklos uždaviniai.

Trakų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto įvykdymo ataskaitos Savivaldybės audito ataskaita ir Audito išvada.

Trakų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo Valstybės turto 2011 m. statistinės ataskaitos VT-01 ir savivaldybei nuosavybės teise priklausančio Savivaldybės turto 2011 m. statistinės ataskaitos VT-02 finansinio Savivaldybės audito ataskaita ir Audito išvada.

Patikrinimo ataskaita "Dėl Koncesininko - UAB  "E energija" ir Koncesininko dukterinės bendrovės - UAB "Prienų energija" investicijų, įdėtų į Trakų rajono savivaldybės šilumos ūkį.(Pirmas priedas (89.5 kb))

 

Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2011 metų veiklos ataskaita.

 

Trakų rajono savivaldybės 2011 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo audito ataskaita ir išvada.

 

Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos nuostatai.

 

Patikslintas Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2012 metų veiklos planas. 
 
Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2012 metų veiklos planas.

 

Trakų rajono savivaldybės garantijos suteikimo, imant UAB "Trakų vandenys" banko paskolą išvada.

Trakų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2010 m. statistinės ataskaitos VT-01 ir savivaldybei nuosavybės teise priklausančio savivaldybės turto 2010 m. statistinės ataskaitos VT-02 finansinio audito ataskaita.

Trakų rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2010 metų ataskaitų audito išvada.

Trakų rajono savivaldybės ilgalaikės paskolos ėmimo išvada.

Rajonas

Naujienų prenumerata

Renginių kalendorius


 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

© Trakai. Visos teisės saugomos. El. paštas: info@trakai.lt Kopijuoti ir platinti www.trakai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama
Informacija interesantams teikiama telefonais (8 528) 55 487 ir (8 528) 51 527. Dėl netikslumų svetainėje skambinti telefonu (8 528) 53 177.
Svetainę sukūrė Idamas. Panaudotas SmartWeb