Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102
Rugsėjis
    2022     
Asmenys, turintys teisę gauti šalpos neįgalumo pensiją

Šalpos pensijų bazė – 130 EUR
Tikslinių kompensacijų bazė – 112 EUR
Bazinės socialinės išmokos dydis (BSI) – 38 EUR
Valstybės remiamų pajamų dydis (VRP) – 122 EUR

ŠALPOS PENSIJOS

Asmenys, turintys teisę gauti šalpos neįgalumo pensiją

1. vaikai, kuriems nustatytas sunkus, vidutinis ar lengvas neįgalumas:
a) su sunkiu neįgalumu – 2 šalpos pensijų bazių dydžio;
b) su vidutiniu neįgalumu – 1,5 šalpos pensijų bazės dydžio;
c) su lengvu neįgalumu – šalpos pensijų bazės dydžio.

2. asmenys, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais iki 24 metų (atskirais atvejais – iki 26 metų):
a) netekę 100 procentų darbingumo, – 2,25 šalpos pensijų bazių dydžio;
b) netekę 95 procentų darbingumo, – 2,16 šalpos pensijų bazių dydžio;
c) netekę 90 procentų darbingumo, – 2,08 šalpos pensijų bazių dydžio;
d) netekę 85 procentų darbingumo, – 2 šalpos pensijų bazių dydžio;
e) netekę 80 procentų darbingumo, – 1,91 šalpos pensijų bazės dydžio;
f) netekę 75 procentų darbingumo, – 1,82 šalpos pensijų bazės dydžio;
g) netekę 70 procentų darbingumo, – 1,74 šalpos pensijų bazės dydžio;
h) netekę 65 procentų darbingumo, – 1,65 šalpos pensijų bazės dydžio;
i) netekę 60 procentų darbingumo, – 1,43 šalpos pensijų bazės dydžio;
j) netekę 55 procentų darbingumo, – 1,2 šalpos pensijų bazės dydžio;
k) netekę 50 procentų darbingumo, – 0,98 šalpos pensijų bazės dydžio;
l) netekę 45 procentų darbingumo, – 0,75 šalpos pensijų bazės dydžio.

3. tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai, kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikis:
a) netekę 100 procentų darbingumo, – 1,5 šalpos pensijų bazės dydžio;
b) netekę 95 procentų darbingumo, – 1,48 šalpos pensijų bazės dydžio;
c) netekę 90 procentų darbingumo, – 1,47 šalpos pensijų bazės dydžio;
d) netekę 85 procentų darbingumo, – 1,46 šalpos pensijų bazės dydžio;
e) netekę 80 procentų darbingumo, – 1,45 šalpos pensijų bazės dydžio;
f) netekę 75 procentų darbingumo, – 1,31 šalpos pensijų bazės dydžio;
g) netekę 70 procentų darbingumo, – 1,18 šalpos pensijų bazės dydžio;
h) netekę 65 procentų darbingumo, – 1,05 šalpos pensijų bazės dydžio;
i) netekę 60 procentų darbingumo, – šalpos pensijų bazės dydžio.

4. motinos, pagimdžiusios ir išauginusios iki 8 metų penkis ar daugiau vaikų:
a) netekusios 100 procentų darbingumo, – 1,5 šalpos pensijų bazės dydžio;
b) netekusios 95 procentų darbingumo, – 1,48 šalpos pensijų bazės dydžio;
c) netekusios 90 procentų darbingumo, – 1,47 šalpos pensijų bazės dydžio;
d) netekusios 85 procentų darbingumo, – 1,46 šalpos pensijų bazės dydžio;
e) netekusios 80 procentų darbingumo, – 1,45 šalpos pensijų bazės dydžio;
f) netekusios 75 procentų darbingumo, – 1,31 šalpos pensijų bazės dydžio;
g) netekusios 70 procentų darbingumo, – 1,18 šalpos pensijų bazės dydžio;
i) netekusios 65 procentų darbingumo, – 1,05 šalpos pensijų bazės dydžio;
j) netekusios 60 procentų darbingumo, – šalpos pensijų bazės dydžio.

5. kiti, aukščiau neišvardinti asmenys:
a) netekę 100 procentų darbingumo, – šalpos pensijų bazės dydžio;
b) netekę 95 procentų darbingumo, – 0,99 šalpos pensijų bazės dydžio;
c) netekę 90 procentų darbingumo, – 0,98 šalpos pensijų bazės dydžio;
d) netekę 85 procentų darbingumo, – 0,96 šalpos pensijų bazės dydžio;
e) netekę 80 procentų darbingumo, – 0,95 šalpos pensijų bazės dydžio;
f) netekę 75 procentų darbingumo, – 0,94 šalpos pensijų bazės dydžio;
g) netekę 70 procentų darbingumo, – 0,93 šalpos pensijų bazės dydžio;
h) netekę 65 procentų darbingumo, – 0,91 šalpos pensijų bazės dydžio;
i) netekę 60 procentų darbingumo, – 0,9 šalpos pensijų bazės dydžio.

Anksčiau nurodytiems asmenims šalpos pensijos skiriamos ir mokamos, jeigu jie nėra vienas iš asmenų, privalomai draudžiamų valstybiniu socialiniu draudimu pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymą, nėra ūkininkai ar jų partneriai pagal Ūkininko ūkio įstatymą.

6. Asmenys, turintys teisę gauti šalpos senatvės pensiją
a) tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai, kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ir ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikis – 1 šalpos pensijų bazės dydžio šalpos pensija;
b) motinos, pagimdžiusios ir išauginusios iki 8 metų penkis ar daugiau vaikų ir sukakusios senatvės pensijos amžių – 1 šalpos pensijų bazės dydžio šalpos pensija;
c) kiti, aukščiau neišvardinti asmenys,sukakę senatvės pensijos amžių – 0,9 šalpos pensijų bazės dydžio šalpos pensija.
d) 3 punkte nurodytiems asmenims, turintiems teisę į pensiją (išskyrus valstybinę socialinio draudimo našlių pensiją) ar pensijų išmoką, kurių dydis (bendra jų suma) mažesnis už šalpos pensiją, mokamas šalpos pensijos ir pensijos ar pensijų išmokos (bendros jų sumos) skirtumas.
7. Šalpos išmokas skiria ir moka savivaldybių administracijos.
8. Šalpos neįgalumo ir šalpos senatvės pensijos skiriamos ir mokamos asmenims, neturintiems teisės gauti didesnių arba tokio paties dydžio valstybinių socialinio draudimo pensijų, valstybinių pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, valstybinių signataro rentų, valstybinių signataro našlių ir našlaičių rentų, rentų buvusiems sportininkams, kompensacinių išmokų teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybiniams darbuotojams ir kitų periodinių pensinio pobūdžio išmokų, mokamų iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar valstybės biudžeto lėšų, pagal Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymą ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą gaunamų pensijų išmokų, užsienio valstybių pensijų ir kitų periodinių pensinio pobūdžio išmokų.
9. Šalpos našlaičių pensijos
Šalpos našlaičių pensijos skiriamos mirusiojo arba įstatymų nustatyta tvarka paskelbto mirusiu asmens vaikams:
a) nesukakusiems 18 metų;
b) sukakusiems 18 metų, besimokantiems nustatyta tvarka įregistruotų aukštųjų, aukštesniųjų, profesinių ar bendrojo lavinimo mokyklų dieniniuose skyriuose, tačiau ne vyresniems nei 24 metų;
c) sukakusiems 18 metų, pripažintiems neįgaliaisiais iki 18 metų sukakties, jeigu jie visą laiką nuo šios dienos yra nedarbingi ar iš dalies darbingi.

10. Šalpos našlaičių pensija skiriama ir mokama 0,5 šalpos pensijų bazės dydžio kiekvienam vaikui. Jeigu teisę gauti šią pensiją turi 4 ir daugiau vaikų, 1,5 šalpos pensijų bazės skiriama visiems vaikams lygiomis dalimis.
Šalpos kompensacijos skiriamos:
a)tėvams (įtėviams), kurie iki 1995 m. sausio 1 d. ne mažiau kaip 8 metus slaugė namuose vaikus invalidus arba vaikus, pripažintus I ar II grupės invalidais nuo vaikystės arba tapusius I ar II grupės invalidais iki 18 metų;
b) motinoms, kurios iki 1995 m. sausio 1 d. pagimdė penkis ar daugiau vaikų ir išaugino juos iki 8 metų.
11. Šalpos kompensacijos dydis – 1,5 šalpos pensijų bazės dydžio.
Šalpos kompensacijos skiriamos nurodytiems asmenims, sukakusiems penkeriais metais mažesnį už senatvės pensijos amžių arba netekusiems 60-100 procentų darbingumo.

TIKSLINĖS KOMPENSACIJOS

1. Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skiriamos:
a) vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumas;
b) asmenims, netekusiems 75-100 procentų darbingumo;
c) senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims.
2. Slaugos išlaidų tikslinės kompensacija – 2,5 tikslinių kompensacijų bazės dydžio.
Būtina sąlyga – šiems asmenims turi būti nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.
Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skiriamos:
a) neįgaliems vaikams:
- su sunkiu neįgalumu – 1 tikslinių kompensacijų bazės dydžio;
- su vidutiniu neįgalumu – 0,5 tikslinių kompensacijų bazės dydžio.
b) asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais:
- netekusiems 75-100 procentų darbingumo – 1 tikslinių kompensacijų bazės dydžio;
- netekusiems 60-70 procentų darbingumo – 0,5 tikslinių kompensacijų bazės dydžio.
c) senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims – 0,5 tikslinių kompensacijų bazės dydžio.
Būtina sąlyga – šiems asmenims turi būti nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis (išskyrus neįgalius vaikus).
Dokumentai, reikalingi šalpos pensijoms ir tikslinėms kompensacijoms gauti:
1. Prašymas išmokai gauti (prašymo formą galima atsisiųsti čia (SP-1); čia (SP-6); čia (SP-6(2))).
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė, arba Lietuvos Respublikos pasas, arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje).
3. Pažyma apie darbingumo lygio nustatymą arba neįgalumo lygio nustatymą (neįgaliems vaikams).
4. Vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai (neįgaliems vaikams).
5. Specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo arba specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažyma.
6. Mirties liudijimas, mirus vienam iš vaiko tėvų (šalpos našlaičių pensijai gauti).
7. Kiti dokumentai pateikiami atsižvelgiant į aplinkybes bei išmokos rūšį.

Dėl šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų reikia kreiptis į Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Birutės g. 28, Trakai). Informacija teikiama - tel. (8 528) 55 635, (8 528) 55 709, el.p. [email protected] ).
Daugiau informacijos apie šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarką rasite:
1. Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatyme Nr. I-675.
2. Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatyme Nr. XII-2507.
3. Šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 29 d. nutarimu Nr.346.
4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakyme Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“.

PARAMA MIRTIES ATVEJU

1. Nustatomos dvi paramos mirties atveju rūšys:
a) laidojimo pašalpa;
b) parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką (toliau – parama palaikams parvežti).

2. Laidojimo pašalpa
1. Vienkartinė 8 bazinių socialinių išmokų dydžių (304 Eur) laidojimo pašalpa mokama mirusįjį asmenį laidojančiam asmeniui, kai miręs:
a) Lietuvos Respublikos piliečiams;
b) Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, turėjusiems Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje;
c) Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje buvo išduotas kaip ketinantiems dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą;
d) Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems buvo suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje;
e) asmenims, kuriems vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais turi būti taikomas šis įstatymas;
f) Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems buvo išduotas leidimas laikinai gyventi ir leista dirbti Lietuvos Respublikoje ir kurie iki mirties dirbo Lietuvos Respublikoje arba anksčiau dirbo ne trumpesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį ir buvo įsiregistravę teritorinėje darbo biržoje kaip bedarbiai;
g) Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiams ir jų šeimos nariams, kuriems buvo išduoti dokumentai, patvirtinantys ar suteikiantys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje. Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio šeimos nariais laikomi sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, tiesioginiai palikuonys, kuriems nesukakę 21 metai arba kurie yra išlaikytiniai, įskaitant sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, tiesioginius palikuonis, kuriems nesukakę 21 metai arba kurie yra išlaikytiniai, Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio, sutuoktinio ar asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, išlaikomi giminaičiai pagal tiesiąją aukštutinę liniją;
h) Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems buvo išduotas leidimas dirbti sezoninį darbą Lietuvos Respublikoje;
i) Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems buvo išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kaip perkeltiems įmonės viduje.
3. Laidojimo pašalpa taip pat mokama, kai anksčiau minėtų asmenų vaikas gimsta negyvas.
4. Laidojimo pašalpa nemokama, kai laidojama valstybės biudžeto ar savivaldybių biudžetų lėšomis.
Parama palaikams parvežti
5. Parama palaikams parvežti yra lygi faktinėms palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms, bet neturi viršyti 54 bazinių socialinių išmokų dydžių (2052 Eur).
6. Palaikų parvežimą organizavęs fizinis asmuo turi teisę į paramą palaikams parvežti, jeigu kreipimosi ir sprendimo priėmimo metu jo vidutinės pajamos, kai jis yra vienas gyvenantis asmuo, arba vienam asmeniui, kai jis yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų, tenkančios vidutinės pajamos, nurodytos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje ir apskaičiuotos pagal nurodyto įstatymo 18 straipsnį, per mėnesį yra mažesnės negu 3 valstybės remiamų pajamų dydžiai (366 Eur).
7. Parama palaikams parvežti neteikiama parvežti valstybės tarnautojų, valstybės pareigūnų, valstybės politikų ir karių, kurie žuvo arba mirė užsienyje dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, ir kursantų, mirusių dėl priežasčių, susijusių su profesiniu ar įvadiniu mokymu, palaikus, kurių palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidos apmokamos valstybės lėšomis.

Dokumentai, reikalingi paramai mirties atveju gauti:
1. Asmens, turinčio teisę gauti paramą, tapatybę patvirtinantis dokumentas.
2. Prašymas paramai mirties atveju gauti (prašymo formą galima atsisiųsti čia (SP-1); čia (SP-5)).
3. Medicininis mirties liudijimas (tais atvejais, kai vaikas gimė negyvas – medicininis perinatalinės mirties liudijimas), jeigu asmens mirtis neįregistruota Lietuvos Respublikos gyventojų registre.
4. Kai kreipiamasi dėl paramos palaikams parvežti – ir dokumentai, įrodantys patirtas palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas, bei dokumentai apie bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gautas pajamas, jeigu informacija negali būti gaunama iš valstybės registrų ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
5. Kiti dokumentai pateikiami atsižvelgiant į aplinkybes.

8. Paramos mirties atveju skyrimas ir mokėjimas

Dėl laidojimo pašalpos:
a) Sprendimas dėl laidojimo pašalpos skyrimo turi būti priimtas ir nurodyta pašalpa laidojančiam asmeniui išmokėta ne vėliau kaip per 24 valandas nuo prašymo ir visų reikalingų laidojimo pašalpai gauti dokumentų (duomenų) gavimo savivaldybės administracijoje dienos, kai prašymas pateikiamas per 10 darbo dienų nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos.
b) Kai laidojantis asmuo dėl laidojimo pašalpos kreipiasi vėliau negu per 10 darbo dienų nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos, sprendimas dėl laidojimo pašalpos skyrimo turi būti priimtas ir laidojimo pašalpa išmokėta per vieną mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų laidojimo pašalpai gauti dokumentų (duomenų) gavimo savivaldybės administracijoje dienos.
Dėl paramos palaikams parvežti:
c) Sprendimas dėl paramos palaikams parvežti skyrimo turi būti priimtas ir nurodyta parama palaikų parvežimą organizavusiam fiziniam asmeniui turi būti išmokėta ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo ir visų dokumentų gavimo dienos.
d) Prašymą pateikęs asmuo apie priimtą sprendimą dėl paramos mirties atveju skyrimo yra informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, išskyrus atvejį, kai laidojimo pašalpa paskirta ir išmokėta per 24 valandas. Jeigu parama mirties atveju neskiriama, sprendime nurodoma neskyrimo priežastis, jo apskundimo tvarka, pateikti dokumentai grąžinami prašymą pateikusiam asmeniui, o paramą mirties atveju skiriančioje savivaldybės institucijoje paliekamos šių dokumentų kopijos.
Kas, kur ir kada gali kreiptis dėl paramos mirties atveju?
Laidojantis asmuo dėl laidojimo pašalpos turi kreiptis į savivaldybės administraciją pagal mirusio asmens buvusią deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu jo gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota – paskutinę buvusią gyvenamąją vietą, arba savo deklaruotą gyvenamąją vietą ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos. (Į Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Birutės g. 28, Trakai). Informacija teikiama - tel. (8 528) 55 635, (8 528) 55 709, el.p. [email protected] )).
Palaikų parvežimą organizavęs fizinis asmuo dėl paramos palaikams parvežti turi kreiptis į savivaldybės administraciją pagal mirusio asmens buvusią deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu jo gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota – paskutinę buvusią gyvenamąją vietą, arba savo deklaruotą gyvenamąją vietą ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo teisės į paramą palaikams parvežti atsiradimo dienos. (Į Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Birutės g. 28, Trakai). Informacija teikiama - tel. (8 528) 55 635, (8 528) 55 709, el.p. [email protected] )).
e) Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai, paštu arba elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga. Jeigu prašymas siunčiamas paštu arba elektroniniu būdu, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.
Daugiau informacijos apie paramą mirties atveju rasite:
1. Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatyme.
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakyme Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“.

Trakų rajono savivaldybės merė

Edita Rudelienė