Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30310102030405
Sausis
    2023     
Neformalus švietimas

NVŠ ir FŠPU darbų tvarka mokinių registre

Kviečiame teikti paraiškas neformaliojo vaikų švietimo lėšoms 2019 m. gauti.

Į šias lėšas galės pretenduoti savivaldybės, valstybės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos, laisvieji mokytojai, kūrėjai, atitinkantys reikalavimus, reglamentuotus Švietimo ir mokslo ministro 2018 metų rugsėjo 12 d.  įsakyme Nr.V-758 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pridedama).

Vieno vaiko neformaliojo švietimo veiklai vykdyti planuojama skirti iki 15 Eur per mėnesį, tačiau konkreti skiriama suma priklausys nuo paslaugų teikėjų akredituotų programų skaičiaus ir nuo mokinių, dalyvausiančių vykdomose programose, skaičiaus. NVŠ krepšelio lėšomis galės būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta programa.

Visi neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikėjai, fiziniai asmenys, turintys leidimą užsiimti švietimo veikla, ketinantys pretenduoti į valstybės skiriamas krepšelio lėšas, turi būti registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre, o jų programos užregistruotos Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre. NVŠ teikėjai gali registruotis jau dabar, nelaukdami paraiškų teikimo termino, kad prireikus jie suspėtų parengti trūkstamus dokumentus ar atlikti būtinus pakeitimus savo įstatuose.

Įstaigos nuostatuose ar įstatuose turi būti įrašyta, kad jie vykdo neformaliojo ugdymo/švietimo programas. Jei to esamuose dokumentuose nėra, reikia juos keisti ir iš naujo užregistruoti Vį Registrų centre. 

Kviečiame neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjus, atitinkančius Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-758  patvirtinto Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo reikalavimus, teikti Trakų rajono savivaldybės administracijai užpildytas NVŠ programų, kurias planuojama vykdyti 2019 metais, paraiškas iki 2018 m. gruodžio 10 d. Paraiškos bus registruojamos Trakų rajono savivaldybės administracijos priimamajame (Vytauto g. 33 Trakuose, tel. (8 528)  51 527) iki einamųjų metų gruodžio 10 d. 17 val. arba gautos registruotu paštu su pašto žyma, rodančia, kad paraiškos išsiųstos iki einamųjų metų gruodžio 10 d. Paraiškos, pateiktos po einamųjų metų gruodžio 10 d., nebus vertinamos.

Teikėjas gali teikti kelias programas, vienai programai pildoma viena paraiškos forma. Programos turi būti registruotos KTPRR (Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre).

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Trakų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus specialistę Eriką Dubovikienę el. paštu [email protected] arba tel.: 8 (528) 51 806.

Trakų rajono savivaldybės adminstracijos Švietimo skyriaus informacija

Dėl Trakų rajono savivaldybės NVŠ lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Atmintinė neformaliojo vaikų švietimo teikėjams

 

NVŠ programas (tik mokyklinio amžiaus vaikams) įgyvendinti planuojama pradėti sausio 1 d., todėl prašome visus NVŠ teikėjus pradėti pasirengimo darbus:

 

1 Žingsnis:Užsiregistruoti į švietimo registrus

 

 • Užsiregistruoti kaip švietimo teikėjui į ŠMIR[1] (pačiam, arba per savivaldybę, kurioje teikėjas registruotas, www.smir.smm.lt, elektroninė forma). Laisvasis mokytojas registruojasi tik per savivaldybę (užpildo Laisvojo mokytojo duomenų registravimo kortelę). Juridiniams asmenims taip pat rekomenduojama registruotis per savivaldybę. Kitos registravimo kortelės.

 • Užregistruoti savo NVŠ programą į KTPRR[2] (pačiam, per www.ktprr.smm.lt, elektroninė forma). Registruojant programą reikia užpildyti 1) teikėjo prašymą tapti KTPRR vartotoju (KTPRR_Teikėjo anketa), 2) pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (KTPRR_Pasižadėjimas). Šiuos užpildytus, pasirašytus skenuotus dokumentus siųsti ITC [3]el. paštu eva.sulska@itc.smm.lt (tel. (8 5) 235 6145), originalus siųsti ITC (Suvalkų g. 1, Vilnius).Užregistravęs programą, teikėjas gauna KTPRR programos kodą, kurį turi įrašyti į programos paraišką, kurią teiks savivaldybei (2 Žingsnis).

 

2  Žingsnis: Pateikti iki gruodžio 10 d. paraišką savivaldybei, kurioje registruotas.

 

 • Pildoma NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos forma (LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsak. Nr. V-758 ,,Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 priedas).

 

 • Programos gali būti teikiamos 9, 5 (sausis-gegužė), (vasaris-birželis), 4 (rugsėjis-gruodis) mėn., nurodant valandų sk. (ne mažiau 8 val per mėnesį).

 • Pateikti savivaldybei, kurioje vykdys programą, užpildytą NVŠ programos paraišką.

  Jei teikėjas vykdys tą pačią arba skirtingas programas keliose savivaldybėse, į tas savivaldybes turi pateikti programų paraiškas!

 • Laukti iš savivaldybės sprendimo dėl teikėjo ir pateiktos NVŠ programos atitikties nustatytiems kriterijams. Informacija dėl NVŠ programos akreditacijos bus pateikta el. paštu iki gruodžio 21 d. Jei programos atitiktis savivaldybėje patvirtinta, teikėjas pereina prie 3 žingsnio...

 • Gauti leidimą dirbti su Mokinių registru:

  užpildytus ir pasirašytus Mokinių registro naudotojo registravimo duomenų prašymą (Mokyklos naudotojo registracijos prašymas) ir Mokinių registro/informacinės sistemos naudotojo pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (Pasižadėjimas saugoti asmens duomenų paslaptį) siųsti:

  -  valstybinės, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos ir laisvieji mokytojai siunčia ITC, adresu Suvalkų g. 1, Vilnius). Skenuotus dokumentus siųsti ITC 

  -  savivaldybių pavaldumo įstaigos (NVŠ mokyklos, kultūros centrai ir t. t.) savivaldybės nustatyta tvarka siunčia savo savivaldybės už Mokinių registrą atsakingam darbuotojui.

  Prašymo ir pasižadėjimo formas rasite http://portalas.emokykla.lt/mokiniuDB/Bendrai naudojami dokumentai/

  Prašymą ir pasižadėjimą pildo asmuo, atsakingas už Mokinių registro duomenų tvarkymą (nebūtinai tai bus įstaigos vadovas!)

  Prašant suteikti duomenų tvarkytojo teises, būtina pabraukti reikiamus: mokinio įregistravimo-koregavimo, blankų skirstymo, pažymėjimų formavimo ir spausdinimo, mokinio krepšelio skaičiavimo, egzaminų planavimo, sąrašų formavimo, kompetencijų vertintojo.

  • Pasitikrinti www.aikos.smm.lt/vaikai/ ar matoma teikėjo atitiktį praėjusi programa. Jeigu teikėjas užregistravo programą KTPRR, bet nepaspaudė mygtuko „Pateikti akredituoti“, Mokinių registras negalės priskirti vaikų teikėjo programai!

  Informacija apie Mokinių registrą teikiama tel.8 5 2356 143.

 

3 Žingsnis: Viešinti NVŠ programą ir sudaryti NVŠ paslaugų teikimo sutartis su tėvais

 

 • Visais būdais viešinti programą, kviesti vaikus, registruoti juos į programą.

 

 • Su vaikų tėvais sudaryti NVŠ paslaugų teikimo sutartis. Sutartyje būtina nurodyti, kad programai skiriama NVŠ tikslinių lėšų suma, kurios dydį nustatys savivaldybė savo sprendimu, programos trukmę, val. skaičių. Sutarties forma pridedama.

 • Vaikus, su kuriais sudarytos sutartys, registruoti Mokinių registre (reikės nurodyti kiekvieno vaiko sutarties numerį). Sudarytos sutartys ir mokinių registravimas turi būti atliktas nuo gruodžio 21 iki gruodžio 31  d.

 • Iki gruodžio 31 d. iš Mokinių registro išspausdinti vaikų, su kuriais sudarytos sutartys, sąrašą.

 

4 Žingsnis: Pasirašyti sutartį su savivaldybe dėl NVŠ lėšų skyrimo, vykdyti programą.

 

 • Pateikti savivaldybei (arba savivaldybėms, jei teikėjas vykdo programas skirtingose savivaldybėse) iš Mokinių registro išspausdintą vaikų sąrašą (-us) iki 2018 m. gruodžio 31 d.

 • Pasirašyti su savivaldybe NVŠ lėšų skyrimo sutartį (pagal teikėjo pateiktą vaikų sąrašą ir sudarytų sutarčių kopijas) pirmam 2019 m. pusmečiui.

 • Savivaldybė savo nustatyta tvarka perveda sutartyje nurodytą lėšų sumą teikėjui.

 • Teikėjas nuo sausio/vasario 1 d. vykdo NVŠ programą pagal savo sudarytą ir su Švietimo skyriumi suderintą grafiką.

5 Žingsnis:Atsiskaityti

 • Atsiskaityti su savivaldybe jos nustatyta tvarka.

[1] ŠMIR – Švietimo ir mokslo institucijų registras

[2] KTPRR – Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registras

[3]ITC – Švietimo informacinių technologijų centraswww.itc.smm.lt

[4] ŠVIS – Švietimo valdymo informacinė sistema www.svis.smm.lt


Įgyvendindamas 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonę „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras vykdo projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001. Projekto partneris – savivaldybė. Projekto veiklos padeda kurti ir palaikyti tolygų neformaliojo švietimo paslaugų tinklą šalies savivaldybėse, didina paslaugų prieinamumą ir įvairovę, sudaro vienodas galimybes ir palankias sąlygas atskleisti individualius vaikų gebėjimus bei įgyvendinti specialiuosius ugdymosi poreikius. Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis finansuojamas iš projekto lėšų.

Informacija tėvams 

1. Kokie vaikai turi teisę pretenduoti gauti 12,20 Eur NVŠ krepšelį?

Teisę pretenduoti gauti NVŠ krepšelį turi vaikas, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa, pagal kurią vaikas mokosi Trakų rajono savivaldybėje, nepriklausomai nuo to, kurioje savivaldybėje vaikas gyvena ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. 

 2. Kur ir kada turi kreiptis tėvai, pageidaujantys pasinaudoti 12,20 Eur NVŠ krepšeliu vaiko neformalioms veikloms?

Tėvai ir vaikai, išsirinkę pageidaujamą programą iš akredituotų NVŠ programų sąrašo turi kreiptis tiesiogiai į išsirinktos programos vykdytoją – NVŠ teikėją. NVŠ teikėjas turi suteikti visą informaciją apie savo vykdomą programą ir 12,20 eurų NVŠ krepšelį.Tėvai, norintys vaikui gauti 12,20 eurų NVŠ krepšelį, sudaro su NVŠ teikėju mokymo sutartį. NVŠ teikėjai per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo registruoja vaikus Mokinių registre, pažymėdami finansavimo NVŠ lėšomis požymį. Vaikams baigus programą ar nutraukus mokymo sutartį, NVŠ teikėjas per 3 darbo dienas Mokinių registre pašalina įrašą  apie vaiko dalyvavimą NVŠ lėšomis finansuojamoje programoje.

Lentelė su programų teikėjais ir kontaktais pridedama. 

 3. Kiek reikia mokėti už NVŠ programą, jei pritaikytas 12,20 eurų NVŠ krepšelis? 

Kai vaikui pritaikomas 12,20 eurų NVŠ krepšelis, tėvai už programą kiekvieną mėnesį turi mokėti 12,20 eurų mažiau, arba nemokamai. NVŠ teikėjai negali siūlyti alternatyvių modelių (pavyzdžiui, lankyti daugiau užsiėmimų, sumažinti programos kainą mažiau nei 12,20 eurų ir pan.), išskaičiuoti administracinius mokesčius ir kt. 

 5. Kokiu laikotarpiu skiriamas 12,20 eurų NVŠ krepšelis? 

12,20 eurų NVŠ krepšelis skirtas nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. rugsėjo mėnesio. Lankančių programas mokinių skaičiaus patikslinimas vyks iki 2018 m. rugsėjo 15 d., ir programos bus tęsiamos iki 2018 m. gruodžio 31 d. Patikslinus mokinių skaičių, NVŠ krepšelio suma gali pakisti.

KVIEČIAME RINKTIS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO 2018 M. AKREDITUOTAS PROGRAMAS 

NVŠ teikėjo pavadinimas

NVŠ programos pavadinimas

Amžiaus grupė

Ugdymo kryptys

Telefono numeris

El. paštas

Trakų r. savivaldybės viešoji biblioteka

Kūrybiškumo saviraiškos studija

6-14 m.

Teatras, etnokultūra, dailė, medijos

8 528 55491

8 528 55461

8 528 22103

[email protected]

d.bagdziuviene@trakubiblioteka.lt

VšĮ Trakų švietimo centras

Vanduo, molis, vaškas – draugai?

6-16m.

Sportas, technologijos

8528 55413

[email protected]

Vanduo ir sportas – sveikata

12-15 m.

SUP 20-21 m.

Sportas

8528 55413

[email protected]

Molis paklūsta man

6-16 m.

SUP 20-21 m.

Tecnologijos

8528 55413

[email protected]

Plaukimo mokyklėlė

6-11 m.

SUP 20-21 m.

Sportas

8528 55413

[email protected]

Viešieji interneto prieigos taškai

 

IT projektų vadyba ir komandinis darbas Trakų r.

10-17 m.

Informacinės technologijos

868547445

[email protected] 

Mobiliųjų aplikacijų kūrimas Trakų r.

13-18 m. 

Informacinė technologijos 

86547445 

[email protected] 

Saulė Dambrauskienė

Saulės šokių studija

6-18 m.

Šokis

861607555

saule.go@gmail.com 

Trakų krašto kultūros ir amatų asociacija

Gyva pažintis su tradiciniu amatu

6-19 m.

Etnokultūra, technologijos

869827197

trakuamatucentras@gmail.com

Asociacija ,,Intelektinio Kapitalo Ugdymas

Lyderystės ABC

11-19 m.

SUP 20-21 m.

Lyderystė,

verslumas

868467325

[email protected]

Asta Mačėnė

Dainavimo pagrindai

6-19 m.

Muzika

868209107

[email protected]

Gitarų orkestras

6-19 m.

Muzika

868209107

[email protected] 

Marius Šokaitis

Išgyvenimo mokykla

 

Pilietiškumas, turizmas ir kraštotyra

 

860040474

[email protected]

VŠĮ „Sostinės krepšinio mokykla“

Krepšinis

6-19 m.

Sportas, turizmas ir kraštotyra, pilietiškumas

867924419

[email protected]

Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras

,,Spalvų dėžutė“

7-14 m.

Technologijos

865279749

868030679

[email protected]

Asociacija Krepšinio klubas ,,Trakai“

Krepšinio treniruotės ir varžybos

6-18 m.

Sportas

865544770

[email protected]

Viešoji įstaiga „Futbolo ABC“

Aukime su futbolu

6-18 m.

Sportas

860135288

[email protected]

Robotikos akademija

Smagioji robotika – Trakai

8-13 m.

Techninė kūryba

852526213

i[email protected]

 

Pastaba. NVŠ krepšelis skiriamas tik moksleiviams nuo 7 metų amžiaus. 

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus informacija


Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų dėmesiui


Kviečiame neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjus, atitinkančius Trakų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. S1-41 (Trakų r. savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. S1-122 redakcija) patvirtinto Trakų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo reikalavimus, teikti savivaldybės administracijos Švietimo skyriui užpildytas NVŠ programų, kurias planuojama vykdyti 2018 metais, paraiškas iki šių metų gruodžio 28 d. Paraiškos teikiamos su lydimu raštu ir registruojamos savivaldybės priimamajame.
Teikėjas gali teikti kelias programas, vienai programai pildoma viena paraiškos forma. Programos turi būti registruotos KTPRR (Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre).
Atkreipiame dėmesį į tai, kad 2017 metais vykdytų programų teikėjai, kurių programų atitiktis buvo nustatyta iki 2017-12-31, privalo kreiptis į savivaldybės administraciją dėl programų atitikties pratęsimo. Prašymas dėl programos akreditacijos pratęsimo rašomas ant teikėjo firminio blanko ir registruojamas savivaldybės priimamajame. Prie prašymo pridedama programos paraiškos forma, išspausdinta iš KTPRR.

Paraiškos forma

 

Keičiasi neformaliojo vaikų švietimo finansavimo šaltinis 

Informuojame, kad nuo 2016 metų balandžio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 303 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimas Nr. 785 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo įteisintas neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) finansavimas 2016 m. balandžio –gruodžio mėnesiais ES struktūrinių fondų lėšomis. Atitinkamai pakoreguotas Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-1 patvirtintas Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas, kuriame įteisintas NVŠ finansavimas valstybės biudžeto ir/arba Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšomis, ir kiti teisės aktai. Šiuo metu parengtas Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas, kuriuo bus atitinkamai pakoreguotas Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas. Esant poreikiui taip pat bus koreguojamos sutartys su NVŠ teikėjais. 

Savivaldybė Mokinio krepšelio lėšomis NVŠ programas finansavo tik už I ketvirtį, tolesnis finansavimas numatytas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšomis. 

Švietimo ir mokslo ministerija parengė ES struktūrinių fondų projektą, kurio pagrindinis tikslas – NVŠ programų finansavimo tęstinumo užtikrinimas. Projekto vykdytoju numatytas Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, jo partneriais – visos 60 savivaldybių, su jomis bus pasirašomos sutartys, kuriose bus numatyti įsipareigojimai į NVŠ veiklas įtraukti nustatytą vaikų skaičių, ir projekto vykdytojo atsakomybė periodiškai pervesti sutartyje nustatyto dydžio lėšas.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad finansavimo šaltinio pokyčiai nesumažina vaikų dalyvavimo NVŠ galimybių ir nutraukti sutarčių tarp teikėjo ir paslaugos gavėjo nėra pagrindo. Švietimo ir mokslo ministerija patikina, kad lėšos, skirtos savivaldybei NVŠ programoms finansuoti, nesumažės, todėl prašome NVŠ teikėjų nenutraukti sutarčių su mokiniais ar jų tėvais ir neprašyti paslaugos gavėjų nuo balandžio 1 d. susimokėti visą NVŠ programos dalyvio mokestį.
  

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo sutarties forma (sutatries pasirašymo terminas pratęstas iki 2016 m. kovo 9 d.)
 
Neformaliojo vaikų švietimo programos užsiėmimų grafiko forma

2016 metų neformaliojo vaikų švietimo programų, atitinkančių reikalavimus, sąrašas
 
Trakų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas
 
Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškos forma

2016 m. sausio 5 d. LR Švietimo ir mokslo ministras įsakymu Nr. V-1 patvirtino Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą. Trakų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo sprendimo projektas yra rengiamas ir bus teikiamas tvirtinti Trakų rajono savivaldybės Tarybai.).

 

Kviečiame teikti paraiškas neformaliojo vaikų švietimo lėšoms 2019 m. gauti.
Į šias lėšas galės pretenduoti savivaldybės, valstybės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos, laisvieji mokytojai, kūrėjai, atitinkantys reikalavimus, reglamentuotus Švietimo ir mokslo ministro 2018 metų rugsėjo 12 d.  įsakyme Nr.V-758 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pridedama).
Vieno vaiko neformaliojo švietimo veiklai vykdyti planuojama skirti iki 15 Eur per mėnesį, tačiau konkreti skiriama suma priklausys nuo paslaugų teikėjų akredituotų programų skaičiaus ir nuo mokinių, dalyvausiančių vykdomose programose, skaičiaus. NVŠ krepšelio lėšomis galės būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta programa.

Visi neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikėjai, fiziniai asmenys, turintys leidimą užsiimti švietimo veikla, ketinantys pretenduoti į valstybės skiriamas krepšelio lėšas, turi būti registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre, o jų programos užregistruotos Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre. NVŠ teikėjai gali registruotis jau dabar, nelaukdami paraiškų teikimo termino, kad prireikus jie suspėtų parengti trūkstamus dokumentus ar atlikti būtinus pakeitimus savo įstatuose.

Įstaigos nuostatuose ar įstatuose turi būti įrašyta, kad jie vykdo neformaliojo ugdymo/švietimo programas. Jei to esamuose dokumentuose nėra, reikia juos keisti ir iš naujo užregistruoti Vį Registrų centre. 
   Kviečiame neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjus, atitinkančius Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-758  patvirtinto Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo reikalavimus, teikti Trakų rajono savivaldybės administracijai užpildytas NVŠ programų, kurias planuojama vykdyti 2019 metais, paraiškas iki 2018 m. gruodžio 10 d. Paraiškos bus registruojamos Trakų rajono savivaldybės administracijos priimamajame (Vytauto g. 33 Trakuose, tel. (8 528)  51 527) iki einamųjų metų gruodžio 10 d. 17 val. arba gautos registruotu paštu su pašto žyma, rodančia, kad paraiškos išsiųstos iki einamųjų metų gruodžio 10 d. Paraiškos, pateiktos po einamųjų metų gruodžio 10 d., nebus vertinamos.

Teikėjas gali teikti kelias programas, vienai programai pildoma viena paraiškos forma (60.2 kb). Programos turi būti registruotos KTPRR (Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre).

 Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Trakų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus specialistę Eriką Dubovikienę el. paštu erika.dubovikiene@trakai.lt arba tel.: 8 (528) 51 806.

Trakų rajono savivaldybės adminstracijos Švietimo skyriaus informacija

 

DĖL NEFOrMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Trakų rajono savivaldybės merė

Edita Rudelienė