Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Sausis
    2022     
Įvaikinimas

Jūs galite pretenduoti tapti įvaikintojais, jei:
- esate pilnamečiai, bet ne vyresni nei penkiasdešimt metų;
- esate susituokę;
- nebuvote teismo pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais
- jums nėra ir nebuvo apribota tėvų valdžia;
- jei jūs buvote vaiko globėjais (rūpintojais), globa nebuvo panaikinta dėl jūsų kaltės;
- esate tvirtai apsisprendę įvaikinti vaiką;
- nesergate tam tikromis ligomis. Jų sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 404/96 „ Dėl medicininių kontraindikacijų, kurioms esant asmenys negali būti įvaikintojai, sarašo patvirtinimo ".

Galimos išimtys:
1. Jei esate vyresni nei penkiasdešimt metų, Jums galėtų būti leista įvaikinti, jei:
- vienas iš sutuoktinių viršija įstatymo nustatytą ribą;
- norite įvaikinti vyresnius nei šešerių metų amžiaus vaikus;
- vaikas, kurį norite įvaikinti, ilgą laiką buvo globojamas jūsų šeimoje.
2. Jei esate nesusituokęs, Jums galėtų būti leista įvaikinti, jei:
- socialinis darbuotojas teigiamai įvertintų Jūsų pasirengimą vienam auginti įvaikintą vaiką;
- vaiką, kurį norite įvaikinti, ilgą laiką globojote;

Neleidžiama įvaikinti:
- savo vaikų, brolių, seserų;
- nesusituokusiems asmenims įvaikinti to paties vaiko.

Šeši žingsniai kaip tapti įtėviais


Įvaikinimo sąlygų išsiaiškinimas.
Jūs turite kreiptis į savo gyvenamosios vietos vaiko teisių apsaugos skyrių (toliau - VTAS), kurio darbuotojai suteiks daugiau informacijos apie įvaikinimą ir padės pradėti įvaikinimo procedūras.

Dokumentų pateikimas.
Apsisprendę įvaikinti vaiką, privalote pateikti VTAS reikiamus įvaikinimui dokumentus:

-      prašymą, kuriame nurodote duomenis apie save (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo vieta ir data, gyvenamoji vieta, darbovietė, šeimyninė ir materialinė padėtis), šeimos narius, pageidaujamų įvaikinti vaikų skaičių, amžių, lytį, sveikatos būklę bei įvaikinimo motyvus;
-      paso ar kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
-      santuokos liudijimo kopiją, jeigu išsituokęs - teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo arba ištuokos liudijimo kopiją, jeigu našlys - sutuoktinio mirties liudijimo kopiją (jeigu ji yra);
-      nustatytos formos (046/a) sveikatos pažymėjimą;
-      pažymėjimą apie šeimos sudėtį (išduoda seniūnija arba bendrijos pirmininkas);
-      dokumentus apie šeimos gaunamas pajamas;
-      pažymą apie šeimos gyvenamąsias patalpas (Nekilnojamojo turto registro išduotas pažymėjimas apie įregistruotą nekilnojamą turtą);
-      sutuoktinio rašytinį sutikimą, kai vaiką įvaikina vienas iš sutuoktinių. Kito sutuoktinio sutikimo įvaikinti nereikalaujama, jeigu teismas yra priėmęs sprendimą dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium arba sutuoktinis paskelbtas nežinia kur esantis ar pripažintas neveiksniu. Šiuo atveju reikia pateikti teismo sprendimo kopiją.

VTAS, gavęs  aukščiau išvardintus dokumentus, kreipsis į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos dėl pažymėjimo apie jūsų  ir kitų kartu gyvenančių asmenų teistumą.
Visi pateikti duomenys apie jus yra konfidencialūs.

Pasirengimo įvaikinti patikrinimas. VTAS,  patikrina, ar įvaikintojai nėra teismo pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais, ar jiems nebuvo ar nėra apribota tėvų valdžia, ar jie nebuvo vaiko globėjais (rūpintojais), ir globa (rūpyba) nebuvo panaikinta dėl jų kaltės, ar jie neserga Kontraindikacijų sąraše nurodytomis ligomis, kurioms esant jie negalėtų įvaikinti vaiko.

Per 3 darbo dienas Skyrius raštu kreipiasi į įstaigą dėl Jūsų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimo bei persiunčia dokumentus ir pažymas dėl teistumo ir administracinių teisės pažeidimų. Įstaigos atestuoti socialiniai darbuotojai, gavę prašymą iš Vaiko teisių apsaugos skyriaus ir susipažinę su pateiktais dokumentais, informuoja Jus apie pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimo eigą.  Kilus neaiškumams, atestuoti socialiniai darbuotojai gali paprašyti pateikti papildomus dokumentus arba patys surinkti reikiamą informaciją. Atestuoti socialiniai darbuotojai, gavę iš Vaiko teisių apsaugos skyriaus persiųstus dokumentus, organizuoja įvaikintojų mokymus, organizuoja individualius susitikimus su Jumis ir parengia išvadą dėl Jūsų pasirengimo įvaikinti vaiką.

 Įvaikintojų mokymai prasideda ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo įvaikintojų dokumentų gavimo įstaigoje dienos ir trunka ne ilgiau kaip 3 mėnesius. Mokymai organizuojami pagal bendrą globėjų ir įtėvių rengimo programą. Atestuoti socialiniai darbuotojai įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimo metu organizuoja bendroje globėjų ir įtėvių rengimo programoje nurodytus grupinius ir individualius susitikimus su įvaikintojais. Įvaikintojams, dalyvavusiems mokymuose, išduodamas pažymėjimas apie jų dalyvavimą mokymuose ir išklausytas temas. Pasibaigus mokymams atestuoti socialiniai darbuotojai parengia išvadą dėl Jūsų pasirengimo įvaikinti vaiką. Išvadą dėl įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką pasirašo patikrinimą atlikę atestuoti socialiniai darbuotojai ir Jus.

Įtraukimas į norinčių įvaikinti apskaitą. Vaiko teisių apsaugos tarnyba, gavusi teigiamą išvadą dėl įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką, per 3 darbo dienas pateikia išvados bei įvaikintojų VTAS pateiktų dokumentų ir pažymų dėl teistumo ir administracinių teisės pažeidimų kopijas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama -Tarnyba) kartu su prašymu įrašyti Jus į atitinkamą sąrašą

Vaiko pasiūlymas. Atsižvelgdama į Jūsų prašyme nurodytus pageidavimus, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba per Jūsų gyvenamosios vietos VTAS pasiūlo Jums galimą įvaikinti vaiką ar vaikus. Jums pateikiami duomenys apie vaiko gimimo datą ir vietą, dabartinę vaiko gyvenamąją vietą, jo tėvus bei artimus giminaičius, sveikatą, vystymąsi. Įvertinę pateiktus duomenis, jūs nusprendžiate, kokį vaiką norėtumėte aplankyti jo gyvenamojoje vietoje ir artimiau susipažinti. Jei sutinkate įvaikinti Jums pasiūlytą vaiką, patvirtinate tai raštu. Jei atsisakote - patvirtinate tai raštu ir nurodote tokio sprendimo motyvus. Šiuo atveju Jums bus pasiūlytas kitas vaikas.

Pareiškimo įvaikinti teismui padavimas.
Nusprendę įvaikinti pasiūlytą vaiką, Jūs kreipiatės į savo arba įvaikinamo vaiko gyvenamosios vietos apylinkės teismą su pareiškimu leisti Jums įvaikinti vaiką ir pateikiate teismui reikiamus dokumentus. Pareiškimo turinio ir pateikiamų dokumentų reikalavimus nustato Civilinio proceso kodeksas.

Jei galvojate apie įvaikinimą, tačiau dar neapsisprendėte
ir norite apie tai sužinoti daugiau prašome  kreiptis į
Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių,
Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai, tel. (8~528) 58318, el. paštas: vaiko.teises@trakai.lt

Sutuoktinio vaiko įvaikinimas

Jei norite įvaikinti savo sutuoktinio vaiką, savo gyvenamosios vietos VTAS turite pateikti:
-      prašymą dėl konkretaus vaiko įvaikinimo;
-      paso ar kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
-      santuokos liudijimo kopiją;
-      sutuoktinio, kurio vaiką norima įvaikinti, rašytinį sutikimą įvaikinti;
-      vaiko tėvo ar motinos, su kuriuo vaikas negyvena, sutikimo įvaikinti, patvirtinto teismo nutartimi, kopiją; sutikimo nereikalaujama, jei vaiko tėvui ar motinai yra apribota tėvų valdžia, jis yra nežinomas ar miręs, pripažintas neveiksniu ar paskelbtas mirusiu;
-      įvaikinamo vaiko gimimo liudijimo kopiją;
-      nustatytos formos (046/a) savo sveikatos pažymėjimą ir įvaikinamo vaiko sveikatos pažymėjimą;
-      pažymėjimą apie šeimos sudėtį;
-      dokumentą apie gaunamas pajamas.

VTAS darbuotojai kreipsis į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos dėl jūsų teistumo.

Peržiūrėję pateiktus dokumentus, VTAS darbuotojai organizuos Jūsų pasirengimo įvaikinti sutuoktinio vaiką patikrinimą. Jį atliks atestuotas socialinis darbuotojas, kuris sieks išsiaiškinti įvaikinimo motyvus, gyvenimo sąlygas ir būdą, ar vaiko įvaikinimas sutuoktiniui atitinka nepilnamečio interesus.

Esant teigiamai išvadai, Jūs kreipiatės į savo gyvenamosios vietos apylinkės teismą su pareiškimu įvaikinti savo sutuoktinio vaiką. Kartu su prašymu pateikiate VTAS išvadą bei kitus Civilinio proceso kodekso  nustatyta tvarka paruoštus dokumentus.

Trakų rajono savivaldybės merė

Edita Rudelienė