Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Kultūros plėtra Trakų rajone

Kultūrą galima suprasti kaip tam tikrą vertybių, tikėjimų, tradicijų ir papročių visumą. Kultūra daro poveikį individų ir socialinių grupių mąstymui bei veiksmams, kurie lemia jų gyvenimo būdą. Kultūrą sudaro: visos materialinės gėrybės, kurias sukuria žmogus; dvasinės vertybės (mokslas, menas), kurias sukuria žmogus; santykiai, kuriuos sukuria žmogus (tarptautiniai, privatūs, asmeniniai, tarpasmeniniai); žmogaus gyvenimo būdas (normos, tradicijos); civilizacija arba visų žmonių sukuriamų gėrybių ir vertybių panaudojimo būdas.

Lietuvos kultūros politika grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kultūrai aktualiais strateginiais valstybės raidos planavimo dokumentais, tarptautinėmis kultūros srities sutartimis ir susitarimais, kitais teisės aktais.

Lietuvos Respublikos Konstitucija garantuoja ir gina pagrindines žmogaus teises ir laisves, tarp jų – kultūros laisvę, teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti, ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas, užtikrina nevaržomą minties, tikėjimo ir sąžinės laisvę, tautinėms bendrijoms priklausančių piliečių teisę puoselėti savo kalbą, kultūrą ir papročius.

Kultūros sampratos schema 


Kultūros paslaugas teikiančios ir kultūrinę veiklą organizuojančios įstaigos (institucijos) Trakų rajone: 

Įstagos, kurių pagrindinės funkcijos yra kultūros paslaugų teikimas:

Kitos įstaigos (institucijos):

1. VšĮ Trakų kultūros rūmai;

1. Trakų rajono savivaldybės formaliojo ugdymo įstaigos;

2. VšĮ Lentvario kultūros rūmai;

2. Trakų rajono savivaldybės neformaliojo ugdymo įstaigos;

3. Rūdiškių kultūros centras

3. Trakų rajono savivaldybės seniūnijos.

 

 

 

 

4. Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras

5. Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka;

6. Trakų istorijos muziejus;

7. Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija;

8. Aukštadvario regioninio parko direkcija.

Trakų rajono savivaldybės administracijai pavaldžių įstaigų kontaktinė informacija: 

Eilės Nr. Įstaiga Adresas Direktorius Įstaigos kontaktai
1. VšĮ Trakų kultūros rūmai

Vytauto g. 69, LT-21110 Trakai

Edvard Keizik

Tel. 8 528 55 299, el. p.

rumai@trakai.info

2. VšĮ Lentvario kultūros rūmai

Bažnyčios g. 3, LT-25117 Lentvaris

Ieva Skaistytė

Tel. 8 655 36775, el. p.

lentvariokultura@gmail.com

3. Rūdiškių kultūros centras

 

Marija Jankovskaja

Tel. 8 671 04682, el. p. jankovskaja.marijajan.marina@gmail.com

4. Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Vytauto g. 69, LT-21110 Trakai

Danguolė Banevičienė

Tel. 8 528 55 460, el. p.

info@trakubiblioteka.lt

5. Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras

Vilniaus g. 5, LT-21401 Rykantai

Dariuš Nedveckis

Tel. 8 528 32 354, el. p. info@rykantucentras.lt


VšĮ Trakų kultūros rūmai

VšĮ Trakų kultūros rūmai yra Trakų rajono savivaldybės viešoji pelno nesiekianti įstaiga. VšĮ Trakų kultūros rūmai įgyvendina šalies kultūros plėtros politiką, puoselėjant etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuriant menines programas, plėtojant švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą, tenkinant bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuojant profesionalaus meno sklaidą.

Skleisdami šalies kultūrą bei integruodamiesi į Europos Sąjungą, VšĮ Trakų kultūros rūmai rengia ir vykdo įvairius kultūrinės veiklos projektus, programas, organizuoja šventes, festivalius, miesto, rajono, apskrities, šalies ir tarptautiniu mastu teikia gyventojams turiningo laisvalaikio, kultūros ugdymo ir pramogų organizavimo paslaugas, skatina tautinių mažumų kultūros plėtrą, eksponuoja meno parodas.

2014 metai Trakų kultūros rūmuose prasidėjo įstaigos reorganizacija. Iki tol buvę Trakų rajono kultūros rūmai buvo reorganizuoti įsteigiant dvi naujas įstaigas (1 pav.). Po reorganizacijos atsirado VšĮ Trakų kultūros rūmai ir VšĮ Lentvario kultūros rūmai. Nuo 2014 metų sausio 1 dienos veikia VšĮ Trakų kultūros rūmai ir 9 padaliniai: Aukštadvario, Bijūnų, Dusmenų, Grendavės, Onuškio, Paluknio, Rūdiškių, Senųjų Trakų ir Tiltų.

VšĮ Trakų kultūros rūmų organizuoti renginiai 2012-2014 metais:

Renginių statistika Visi renginiai Mėgėjų meno kolektyvų koncertai, spektakliai Parodos Koncertai (klasikinės, džiazo muzikos) Spektakliai Edukaciniai renginiai Pramoginės muzikos koncertai Kiti renginiai
Trakų kultūros rūmai 2014 metai 94 49 2 10 3 13 1 16
Trakų rajono kultūros rūmai 2013 metai 72 27 3 4 1 3 1 33
Trakų rajono kultūros rūmai 2012 metai 165 90 2 1 7 6 5 54

2014 metais VšĮ Trakų kultūros rūmų organizuojamuose festivaliuose, šventėse, popietėse, diskusijose, susitikimuose, minimose istorijai svarbių datų šventėse ir kituose renginiuose dalyvavo 33 526 lankytojai (2013 metais - 22 643, 2012 metais - 8 839).


VšĮ Trakų kultūros rūmų padaliniai

Kiekvienas Trakų kultūros rūmų padalinys ir rajono teritorija turi savo išskirtinumą. Vietos bendruomenės turi savo tradicijas ir savo tradicines šventes, kurių organizatoriai ir rengėjai yra Trakų kultūros rūmų padalinių kultūrinių renginių organizatoriai ir meno vadovai.

Visuose padaliniuose vyksta kalendorinių švenčių renginiai – Trys Karaliai, Užgavėnės, Šv. Velykos, Atvelykis, Sekminės, Motinos diena, Tėvo diena, Šeimos diena, Gegužinės, Joninės, Oninės, rudens derliaus šventės, Advento vakarai, Kalėdų renginiai, padėkos vakarai. Savo bendruomenėse padaliniai prisidėjo prie šventinės eglutės įžiebimo švenčių. Taip pat visuose Kultūros rūmų padaliniuose minimos valstybinės šventės – Sausio 13-oji, Vasario 16-oji, Kovo 11-oji, Birželio 14-oji, Liepos 6-oji, Rugpjūčio 23-oji ir Rugsėjo 23-oji. Taip pat padaliniuose vyko edukaciniai užsiėmimai, skaitomos įvairios paskaitos.

VšĮ Trakų kultūros rūmų padalinių renginiai 2012-2014 metais:


VšĮ Lentvario kultūros rūmai

VšĮ Lentvario kultūros rūmai kaip didžiausias viešų renginių organizatorius Lentvario mieste, be tiesioginių savo funkcijų, nuolatos bendradarbiavo su įvairiomis valstybinio ir privataus sektoriaus įmonėmis bei įstaigomis. Atsižvengiant į aktyvios vietos bendruomenės poreikius ir susiformavusias tradicijas, 2014 metais buvo organizuojami įvairūs renginiai, pastebimas augantis susidomėjimas kultūrinėmis veiklomis mieste. Lentvario kultūros rūmai bendrauja ir bendradarbiauja su kitais šalies kultūros centrais, švietimo institucijomis, bendruomenėmis, meno bei mokslo įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, seniūnijomis, bažnyčia.

2014 metais Lentvario kultūros rūmai organizavo 34 renginius ir pirminį metinį veiklos planą viršijo 29,4 procentais.


Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka skatina bendruomenės skaitymą, žinių visuomenės kūrimą, rūpinasi jos neformaliu švietimu, užtikrina saviraiškos laisvę ir teisę gauti informaciją, suteikia galimybę kiekvienam gyventojui naudotis viešosios bibliotekos informaciniais ištekliais, dokumentų fondais ir sukauptais krašto kultūros paveldo šaltiniais. Trakų savivaldybės viešoji biblioteka 2014 m. organizavo rajono gyventojų bibliotekinį aptarnavimą, plėtė teikiamų paslaugų asortimentą, taikė tradicines ir naujas darbo formas, gerino prieigą prie elektroninių ir kitų dokumentų, stiprino materialinę bazę, ugdė darbuotojų kvalifikaciją ir kompetenciją, vystė kultūrinę – šviečiamąją veiklą, iniciavo skaitymo skatinimo ir kitus literatūrinius renginius.

Trakų rajono savivaldybės bibliotekose skaitė 9 229 vartotojai, jiems išduoti 312 678 fiz. vnt. dokumentų, iš viso rajono bibliotekose užregistruoti 148 930 lankytojų. Trakų rajone gyvena 33 556 gyventojai, iš jų 27,5 % gyventojų yra bibliotekos vartotojai.

2014 m. rajono bibliotekų veikla buvo nukreipta kultūriniams ir savišvietos vartotojų poreikiams tenkinti. Bibliotekinio darbo formomis visuomenė supažindinta su laikmečio aktualijomis, rašytojų, menininkų, kraštiečių, įžymių žmonių kūryba ir veikla. 2014 m. Trakų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko 625 kompleksiniai, žodiniai, vaizdiniai renginiai (2013 metais – 599).


Rūdiškių kultūros centras

Trakų rajono savivaldybės taryba nuo 2015 m. liepos 1 d. įsteigė biudžetinę įstaigą - Rūdiškių kultūros centrą. Įstaigos tikslas - tenkinti Rūdiškių seniūnijoje ir Rūdiškių mieste gyvenančio jaunimo ir suaugusiųjų asmenų kultūros poreikius.


Parengta pagal sektorinės studijos „Darni turizmo, kultūros ir sporto plėtra Trakų rajono savivaldybėje“ informaciją (Trakai, 2014), VšĮ Trakų kultūros rūmų, VšĮ Lentvario kultūros rūmų ir Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2014 metų veiklos ataskaitų duomenis (Trakai, 2015).

Trakų rajono savivaldybės merė

Edita Rudelienė