Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
30010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031010203
Gruodis
    2020     
Būstas

 

SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ PARDAVIMAS

Lietuvos Respublikos Seimas 2014 m. spalio 9 d. priėmė Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą Nr. XII-1215  (toliau – Įstatymas). Įstatymas įsigaliojo nuo 2015 m. sausio 1 d.

Vadovaujantis Įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi, savivaldybei nuosavybės teise priklausantis būstas gali būti parduodamas laikantis nuostatos, kad jo pardavimo kaina nebus didesnė negu kaina, kuri Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatyme (toliau – Butų privatizavimo įstatymas) nustatyta tvarka galėjo būti apskaičiuota iki 1998 m. liepos 1 d. ir patikslinta atsižvelgiant į infliaciją, šiais atvejais:

1 ) kai būstą perka nuomininkai, kuriems Butų privatizavimo įstatyme nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos Seimo sudaryta Butų privatizavimo komisija iki 1998 m. liepos 1 d. buvo išdavusi leidimus privatizuoti nuomojamus būstus pagal Butų privatizavimo įstatymą;

2) kai būstą perka nuomininkai, kuriems teismo sprendimu pripažinta teisė privatizuoti jų nuomojamus būstus pagal Butų privatizavimo įstatymą;

3) kai būstą perka nuomininkai, kurie yra iškeldinti arba dėl kurių yra priimtas sprendimas iškeldinti iš avarinių būstų ir patalpų, įrašytų į griaunamų namų sąrašą pagal miesto (miestelio) plėtros planą arba į visuomenės poreikiams paimamų pastatų sąrašą, kurių dėl to nebuvo galima privatizuoti pagal Butų privatizavimo įstatymą;

4) kai patalpų savininkai perka pagal Butų privatizavimo įstatymą privatizuotų būstų papildomą naudingąjį plotą, atsiradusį atlikus privatizuoto buto inventorizaciją, taip pat plotą, atsiradusį savivaldybės institucijos sutikimu išplėtus privatizuoto buto naudingąjį plotą arba sumažinus gyvenamojo namo bendrojo naudojimo patalpų plotą (bendrabučių privatizavimo ir pertvarkymo į butus atvejais);

5) kai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka parduodami nuomos pagrindais suteikti būstai grįžusiems į Lietuvos Respubliką reabilituotiems politiniams kaliniams, tremtiniams ar jų našliams ir vaikams;

6) kai būstą perka nuomininkai, gyvenantys būstuose, kurie negrąžinti religinėms bendruomenėms ar bendrijoms, taip pat nuomininkai, kuriems suteikti kiti būstai, iškeldinus juos iš religinėms bendruomenėms ar bendrijoms grąžintų būstų;

7) atvejais, kurie yra nustatyti Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme ir (arba) kituose teisės aktuose, susijusiuose su jo įgyvendinimu.

Vadovaujantis Įstatymo 24 straipsnio 2 dalimi, už rinkos kainą, apskaičiuotą pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, Civiliniame kodekse nustatyta tvarka įvertinus parduodamo objekto vertę pakeitusias nuomininko investicijas, gali būti parduodami šie savivaldybei nuosavybės teise priklausantys būstai ir pagalbinio ūkio paskirties pastatai ir jų dalys:

1) kambariai ir butai, kuriuos sudaro tik viena patalpa su bendro naudojimo patalpų dalimi (ir jų priklausiniai), esantys iš dalies parduodamame bute ar gyvenamajame name, teikiant pirmenybę šio buto ar gyvenamojo namo bendraturčiams, taip pat patuštinti bendrabučių kambariai, kurie savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu gali būti priskirti greta esančių parduotų būstų savininkams, kad būtų sudarytos sąlygos bendrabučio kambarius pertvarkyti į butus;

2) būstų savininkų teisėtai naudojami pagalbinio ūkio paskirties pastatai, jų dalys (išskyrus laikinus pastatus), taip pat kitos pagalbinio ūkio paskirties patalpos, teikiant pirmenybę šių būstų savininkams (bendraturčiams);

3) gyvenamųjų namų valdose esantys pagalbinio ūkio paskirties pastatai, jų dalys, šių namų savininkams teikiant pirmenybę pagal šio straipsnio 3 dalį;

4) būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų bendrosios dalinės nuosavybės dalis, tenkanti savivaldybės būstams ir pagalbinio ūkio paskirties pastatams, ar jos dalis pagal Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas – bendraturčiams arba tretiesiems asmenims, kai ši bendrosios nuosavybės dalis ar jos dalis savivaldybės butų ir kitų patalpų valdytojo ar savininko pagal kompetenciją, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu priimtu sprendimu yra pripažinta nereikalinga arba netinkama (negalima) naudoti reikmėms, susijusioms su valstybės ar savivaldybės butų ar kitų patalpų naudojimu. Parduodant bendrosios nuosavybės dalį, taikomos Civilinio kodekso 4.79 straipsnio nuostatos;

5) savivaldybės būstai, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis ir kuriuose nuomininkai yra išgyvenę ne trumpiau kaip 5 metus nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, neatsižvelgiant į taikytas būsto nuomos sąlygas.

Parduodamo būsto ir ūkio paskirties pastatų vertė nustatoma, vadovaujantis Turto ir verslo vertinimo metodika. Turto vertinimą nustato viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka parinkta turto vertinimo įmonė (turto vertintojai). Už savivaldybės parduodamus būstus ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus pagal šiame įstatyme nurodytas sąlygas atsiskaitoma sumokant nustatytą kainą per 10 kalendorinių dienų po pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Vadovaujantis Įstatymu, išlaidas, susijusias su parduodamo savivaldybės būsto vertės nustatymu, turi sumokėti būsto pirkėjas. Parduodamo būsto vertę pakeitusios nuomininko investicijos bus įvertinamos, jeigu nuomininkui sutikimą pagerinti nuomojamą būstą bus išdavusi šio būsto savininkė Trakų rajono savivaldybė, kurią atstovauja Trakų rajono taryba.

Už parduodamą savivaldybės būstą atsiskaitoma sumokant nustatytą kainą iš karto pasirašant pirkimo–pardavimo sutartį arba per 10 kalendorinių dienų po šios sutarties sudarymo; pirkėjo skolinio įsipareigojimo įvykdymą galės užtikrinti kredito įstaiga; nuosavybės teisė į įsigytą būstą pirkėjui pereis tik jam visiškai atsiskaičius.

KUR KREIPTIS DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO PIRKIMO

Savivaldybės būsto nuomininkas, pirkdamas savivaldybės būstą ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 24 straipsnio 1 ir 2  dalį, pateikia į Trakų rajono savivaldybės administracijos priimamąjį (Trakų rajono savivaldybė: Vytauto g. 33, Trakų m.)  prašymą, kuriame nurodoma savivaldybės būsto adresas, jų bendras naudingas plotas, naudojimosi šiomis patalpomis teisinis pagrindas (nuomos sutartis, seniūnijos pažyma ar kitoks dokumentas). Kartu su prašymu turi būti pateikti šie dokumentai: asmens (asmenų) asmens tapatybės kortelės ar pasų kopijos;  dokumentai patvirtinantys teisę pirkti savivaldybės būstą pagal nurodytąjį įstatymą,  notariškai patvirtintas nuomininko šeimos narių susitarimas, kieno vardu bus sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis (jei yra pilnamečių vaikų).

Informacija teikiama telefonu (8 528) 58 308 ;  Vytauto g. 33, Trakų m., Strateginio planavimo, investicijų ir ūkio plėtros skyrius, 318 kab. 


Socialinio būsto nuomos tvarka ir sąlygos

Lietuvos Respublikos Seimas priėmė 2014 m. spalio 9 d.  Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą Nr. XII-1215. Šis įstatymas įsigaliojo nuo 2015 m. sausio 1 d.

Teisę į savivaldybės socialinio būsto nuomą, turi šeimos ir asmenys, kurie atitinka šiuos reikalavimus:

– duomenys apie jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą;

– Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) prašymo įrašyti į atitinkamą šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą pateikimo dieną ir prieš savivaldybės socialinio būsto suteikimą yra mažesni už pajamas ir turtą, kurių didžiausius dydžius nustato Vyriausybė,

– jeigu jie neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise priklausančio būsto arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma;

– šeimos ar asmenys, gyvenantys savivaldybės išnuomotame socialiniame būste, jeigu jiems išnuomoto socialinio būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba aukščiau nurodytais atvejais mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų ir jų Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruotas turimas turtas (įskaitant gautas pajamas) prieš socialinio būsto sąlygų pagerinimą neviršija Vyriausybės nustatytų pajamų ir turto dydžių, turi teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą.

Asmenys, pageidaujantys įsirašyti į sąrašus dėl socialinio būsto nuomos, pateikia prašymą ir šiuos dokumentus:

1. Pajamų ir turto deklaraciją, pildomą Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (Vytauto g. 19, Trakai, telefono Nr. pasiteiravimui : (8 528) 51 579, asmenys pateikia VMI pažymas apie gautas pajamas);

2. Pažymą iš seniūnijos apie šeimos sudėtį;

3. Pažymą iš seniūnijos apie deklaruotą gyvenamąją vietą (šeimos atveju – visų šeimos narių);

4. Pažymą apie asmens (šeimos) Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės trise įregistruotą nekilnojamąjį turtą VĮ Registrų centre per paskutinius 5 metus (Vytauto g. 55, Trakai) šeimos atveju – visų šeimos narių, įskaitant nepilnamečius vaikus);

5. Suaugusių šeimos narių pasus ir jų kopijas (puslapio su nuotrauka) ar asmens tapatybės kortelę ir jos kopiją;

6. Santuokos ar ištuokos liudijimą ir jo kopiją, arba sutuoktinio mirties liudijimą ir jo kopiją;

7. Vaikų (iki 18 metų) gimimo liudijimus ir jų kopijas;

8. Neįgalimo arba darbingumo lygio pažymą ir jos kopija (jeigu į sąrašą įrašomas neigalumą turintis asmuo ar šeimoje yra asmuo turintis neįgalumą);

9. Našlaičio statusą patvirtinantys dokumentai (jeigu į sąrašą įrašomas našlaitis, jis pateikia gimimo liudijimas, teismo sprendimas, vaiko teisių apsaugos skyriaus pažyma, kurioje nurodoma, kad našlaitis iki pilnametystės buvo globojamas ir pilnai išlaikomas valstybės).

Dokumentai priimami 318 kab., telefonas pasiteiravimui (8 528) 58 308; Vytauto g. 33, Trakai.

Asmenys ir šeimos, kuriems Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatyta tvarka siūloma išsinuomoti socialinį būstą ir kurie rašytiniame pasiūlyme nustatytu laiku be svarbių priežasčių du kartus neatvyksta į savivaldybę dėl socialinio būsto nuomos ir raštu neišreiškia sutikimo ar nesutikimo nuomotis siūlomą socialinį būstą, išbraukiami iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo. Antras pasiūlymas išsinuomoti socialinį būstą be svarbių priežasčių laiku neatvykusiems į savivaldybę ir raštu neišreiškusiems sutikimo ar nesutikimo nuomotis siūlomą socialinį būstą asmenims ir šeimoms pateikiamas ne anksčiau kaip po 15 kalendorinių dienų nuo ankstesnio pasiūlymo pateikimo dienos.

Asmens (šeimos), kuriam teikiama valstybės parama savivaldybės socialiniam būstui išsinuomoti ar jo sąlygoms pagerinti, metinės pajamos ir turtas prieš prašymo įrašyti į atitinkamą asmenų (šeimų), turinčių teisę į socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, sąrašą pateikimo savivaldybės vykdomajai institucijai metus, taip pat prieš savivaldybės socialinio būsto suteikimo metus neturi viršyti šių didžiausių dydžių: asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 32 VRP dydžių ir turtas – 56 VRP dydžių; dviejų, trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 63 VRP dydžių ir turtas – 112 VRP dydžių; keturių ir daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui neturi viršyti 19 VRP dydžių ir turtas vienam asmeniui – 56 VRP dydžių. (1 VRP – 102 Eur).

Asmenys ir šeimos, kurie už jiems suteiktą valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą įsigytą būstą prarado dėl skolinių įsipareigojimų ar perleido kitiems asmenims arba su kuriais socialinio būsto nuomos sutartis nutraukta jiems pažeidus socialinio būsto nuomos sutarties sąlygas, teisę į paramą būstui išsinuomoti įgyja po 5 metų nuo būsto praradimo, perleidimo kitiems asmenims ar socialinio būsto nuomos sutarties nutraukimo dienos.

Asmenys ir šeimos iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų išbraukiami:

Įstatymas numato pareigą asmenims ir šeimoms, pageidaujantiems gauti paramą būstui išsinuomoti, Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka kasmet deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus – asmenys ir šeimos, įrašyti į savivaldybės sudarytus asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti sąrašus, pasibaigus kalendoriniam metams, iki  kitų metų gegužės 1 d., Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka privalo deklaruoti turtą (įskaitant pajamas) ir deklaraciją pateikti savivaldybei.

Atkreipiame dėmesį, kad asmenys ir šeimos Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka nedeklaravę turto (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus iš sąrašų bus išbraukiami.

Socialinio būsto nuomos sutartys su nuomininkais, nedeklaravusiais turto (įskaitant pajamas)  už kalendorinius metus Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka, bus nutraukiamos:

Įstatymas numato pareigą savivaldybių socialinio būsto nuomininkams ir kartu su jais gyvenantiems pilnamečiams jų šeimos nariams Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka kasmet deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus. Nuomininkai, gyvenantys savivaldybės socialiniame būste, pasibaigus kalendoriniams metams (iki  kitų metų gegužės 1 d.) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka privalo deklaruoti turtą (įskaitant pajamas).

Atkreipiame dėmesį, kad socialinio būsto nuomos sutartys su nuomininkais, nedeklaravusiems turto (įskaitant pajamas)  už kalendorinius metus Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka, bus nutraukiamos.

Būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacijos teikimas

Asmenys ir šeimos, turinčios teisę į socialinį būstą ir rinkos sąlygomis nuomojančios tinkamą būstą iš fizinių ar juridinių asmenų (išskyrus savivaldybes), turės teisę į nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčio  dalies kompensaciją. Šią teisę, turintys asmenys ir šeimos, norėdamos gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta tvarka su atitinkamu prašymu turi kreiptis į savivaldybės vykdomąją instituciją pagal gyvenamąją vietą, o jei asmuo gyvenamosios vietos neturi, - pagal savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena.

Pasiūlymai  pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacija teikiama eilės tvarka, pagal įrašymo į sąrašą datą (įvertinus savivaldybei skirtų lėšų limitą).

Gavus savivaldybės pasiūlymą pasinaudoti rinkoje nuomojamo būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacija, sudaroma būsto nuomos sutartis (ne trumpesnė kaip vienerių metų laikotarpiui) ir įregistruojama VĮ Registrų centre.

Sprendimo dėl kompensacijų mokėjimo priėmimas (už laikotarpį nuo būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, bet ne anksčiau nei priimtas sprendimas pasiūlyti pasinaudoti kompensacija). 

Parama teikiama Lietuvos Respublikos piliečiams (šeimoms), turintiems finansinę galimybę pasinaudoti valstybės remiamu kreditu ir teisę į valstybės paramą būstui įsigyti, pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą.

Teisę į valstybės remiamą būsto kreditą turi asmenys (šeimos), kurių vienų metų grynosios metinės pajamos ir turtas prieš paramos suteikimo metus neviršija šių dydžių:
1. pajamos asmeniui be šeimos - 8976 Eur, ir turtas -13158 Eur (vidutine rinkos kaina);
2. pajamos 2-3 asmenų šeimai - 12546 Eur, ir turtas - 26724 Eur (vidutine rinkos kaina);
3. pajamos 4-5 asmenų šeimai – 15096 Eur, ir turtas – 35598 Eur (vidutinį rinkos kaina);
4. pajamos 6 ir daugiau asmenų šeimos vienam asmeniui - 2550 Eur, ir turtas - 8466 Eur,
ir jeigu jie įsigyja pirmąjį tinkamą būstą, t. y. jeigu šie asmenys (šeimos) Lietuvos Respublikos teritorijoje neturėjo (pastaruosius 5 metus) ir neturi būsto arba turėto ar turimo būsto naudingas plotas, tenkantis vienam šeimos nariui yra mažesnis kaip 14 kv. m., arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų (parama teikiama būstui įsigyti arba nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti) arba neįgaliojo ar šeimos, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turimas būstas nepritaikytas neįgaliųjų poreikiams (parama teikiama tik nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti pritaikant neįgaliųjų poreikiams).

Valstybė minėtiems asmenims (šeimoms) teikia subsidijas būsto pradiniam įnašui arba kredito daliai apmokėti. 

Teisę į paramą būstui įsigyti  pagal Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą, turi:
1) buvę našlaičiai ar be tėvų globos likę asmenys ar jų šeimos iki jiems sukaks 35 m, šeimos auginančios tris ar daugiau vaikų (įvaikių), arba asmenys, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba 40 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, arba šeimos, kuriose yra toks neįgalus asmuo – apmokama 20 procentų suteikto būsto kredito (ar būsto kredito likučio) sumos;
2) jaunos šeimos, auginančios vieną ar du vaikus (įvaikius), ir šeimos, kuriose vienas iš vaikų (įvaikių) tėvų yra miręs, – apmokama 10 procentų suteikto būsto kredito (ar būsto kredito likučio) sumos.


Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimai.

2015-06-25 Nr. S1-141 „Dėl Trakų rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies  kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarko s aprašo patvirtinimo“

2015-04-30 Nr. S1-108 "DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO"

2015-04-30 Nr. S1-109 „Dėl Trakų  rajono socialinio būsto ir savivaldybės būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“

2015-04-02  nr. S1-48 „Dėl Trakų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių apskaičiavimo nustatymo“ 


Kita informacija.

Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašas

 

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2016-02-18 sprendimu Nr. S1-36 “Dėl socialinio būsto nuomos sutarties sudarymo” nusprendė sudaryti su  Jolanta Bočiutc sutartį dėl 34,39 kv. m bendro ploto  dviejų kambarių  su bendro naudojimo patalpomis-9,29 kv. m, esančiomis  Ežero gatvėje, Lentvario m., nuomos terminas vieneri metai .

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2016-04-28 sprendimu Nr. S1-119 “Dėl socialinio būsto nuomos sutarties sudarymo” nusprendė sudaryti su  Stanislovu Mažeika sutartį dėl 33,64 kv. m bendro ploto  vieno kambario su bendro naudojimo patalpomis 4,86 kv. m buto, esančio Technikumo gatvėje, Aukštadvario mstl., nuomos terminas vieneri metai.

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015-12-03 sprendimu Nr. S1-124 „Dėl gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties sudarymo“ nusprendė:

  1. sudaryti su Daiva Stankevičiūte Savivaldybės būsto nuomos sutartį dėl vieno kambario 33,15 kv. m ploto buto , esančio Technikumo g. 11-10, Aukštadvario mstl. , nuomos. Šeimos dydis – trys asmenys, nuomos terminas – vieneri metai.
  2. Išnuomoti  Indrei Mackevič  vieno kambario 32,95 kv. m ploto būstą, esantį   Technikumo g. 11-26, Aukštadvario mstl. ,  nuomos. Šeimos dydis – keturi asmenys, nuomos terminas – vieneri metai.
  3. Išnuomoti  Alinai Straševičienei  vieno kambario 33,57 kv. m ploto būstą, esantį   Technikumo g. 11-12, Aukštadvario mstl. ,  nuomos. Šeimos dydis –du asmenys, nuomos terminas – vieneri metai.

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-10-26 įsakymu Nr. P2-1174 Gžegužui Bliujui savivaldybės būstas, esantis Senkelio g. 7-4, Trakų m.,  išnuomotas dviejų kambarių 27,91 kv. m savivaldybės būstas.  Būstas išnuomotas po įvykusio gaisro.

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. S1-97 „ Dėl gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties sudarymo“ nuspręsta sudaryti su Janina Šyviene  Savivaldybės būsto nuomos sutartį dėl vieno kambario 39,49 kv. m bendro ploto gyvenamųjų patalpų, esančių Vilniaus g. 13-3, Lentvario m., nuomos sutartį, terminas vienerių metų laikotarpiui.

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. P2-938 Stasei Alšauskienei po gaisro išnuomotas 29,97 kv. m socialinis būstas, esantis Senkelio g. 4-2, Trakų m. Šeimos sudėtis – keturi asmenys.. Socialinis būstas išnuomojamas vienerių metų laikotarpiui.

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. S1-143 „ Dėl gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties atnaujinimo“ nuspręsta atnaujinti Alai Romanovai Gyvenamųjų patalpų (bendrabučio) nuomos sutartį dėl vieno kambario 22,5 kv. m bendro ploto gyvenamosios patalpos su 6,56 kv. m ploto bendrojo naudojimo patalpų, esančių 30-502, Lentvario m., nuomos sutartį, terminas vienerių metų laikotarpiui. Būstas nuomojamas po 2012 m. įvykusio gaisro.

    Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. P2-181 išnuomotos Danutai Kiseliovienei – šeimos dydis septyni asmenys, 32,13 kv. m gyvenamosios patalpos, esančios Miško g. 7-2, Rūdiškių m., nuomos terminas – vieneri metai.

    Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. P2-40 “Dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos skyrimo”  Apalionijai  Sokolovai skirta būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija už būsto nuomą. 

 

Trakų rajono savivaldybės merė

Edita Rudelienė