Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829300102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Spalis
    2022     
Teisė į valstybės remiamus būsto kreditus

INFORMACIJA PAGEIDAUJANTIEMS GAUTI VALSTYBĖS REMIAMĄ KREDITĄ  BŪSTUI PIRKTI, STATYTI AR REKONSTRUOTI 

Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2008 05 07 įsakymu Nr. 1K-172 patvirtinti 2008 metų valstybės remiamų būsto kreditų limitai bankams pagal savivaldybes (Žin., 2008, 54-2045).Trakų rajono gyventojams valstybės remiamų būsto kreditų limitas nustatytas -  2085 tūkst. Lt  Valstybės remiamus kreditus 2008 metais teikia šie bankai: AB SEB bankas, AB DnB bankas ir AB SAMPO bankas.

Valstybės parama būstui įsigyti pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymą (Žin., 1992, Nr. 14-378; 2002, Nr. 116 - 5188; 2005, Nr. 47-1554) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą valstybės remiamų būsto kreditų teikimo tvarkos aprašą (Žin., 2006, Nr. 27-886) teikiama fiziniams asmenims (šeimoms), sukakus 18 metų ir turintiems nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.

Asmenims (šeimoms), turintiems teisę į valstybės remiamus kreditus būstui įsigyti pagal šį įstatymą, valstybės parama bus teikiama mokant iš valstybės biudžeto lėšų būsto kredito draudimo įmokas ar jų dalį ir teikiant subsidijas būsto kredito daliai padengti.

Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčių įstatymą (Žin., 2002, Nr. 73-3085) asmenims, gavusiems kreditą būstui įsigyti, bus taikomos pajamų mokesčių lengvatos.

TEISĖ Į VALSTYBĖS REMIAMUS BŪSTO KREDITUS       

Teisę į valstybės paramą būstui įsigyti (pirkti, statyti ar rekonstruoti) turi asmenys (šeimos), kurių pajamos  ir turtas, apskaičiuoti Vyriausybės nustatyta tvarka, prieš valstybės paramos suteikimo metus neturi viršyti šių dydžių:

• asmens be šeimos grynosios metinės pajamos -25000 Lt ir turtas - 31000   Lt;

• dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos- 35000 Lt ir turtas - 63000 Lt;

• keturių ir penkių asmenų šeimos grynosios metinės pajamos - 42000 Lt ir turtas -84000 Lt;

• šešių ir daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos  vienam asmeniui - 7200 Lt ir turtas vienam asmeniui 20000 Lt

ir, jeigu jie įsigyja pirmąjį tinkamą būstą, t. y. jeigu šie asmenys (šeimos) Lietuvos Respublikos teritorijoje:

• neturi ar neturėjo būsto nuosavybės teise arba

• turi ir turėjo nuosavybės (ar bendrosios nuosavybės) teise būstą, kurio naudingasis plotas tenkantis vienam šeimos nariui ( ar bendraturčių namų ūkio nariui), yra mažesnis kaip 14 kv. m , arba turimas būstas, nepaisant jo naudingojo ploto, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra nusidėvėjęs daugiau kaip 60% ir šis būstas kaimo vietovėje, kurioje savininkas negyvena ir (ar) nedirba, arba

• Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, turi daugiau kaip 60 % nusidėvėjusį būstą (neatsižvelgiant į jo naudingojo ploto dydį), yra Statybos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka parengę šio būsto rekonstravimo projektą, jeigu šis būstas yra deklaruojamas kaip paskolos gavėjo (ir (ar) jo šeimos narių) gyvenamoji vieta ir šie asmenys   nuosavybės teise neturi kito būsto. Šiuo atveju parama teikiama turimam būstui rekonstruoti, arba

• turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų, kurių judėjimo funkcija sutrikusi, poreikiams, ir jei tokie asmenys Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais arba jie yra sukakę senatvės pensijos amžių ir jiems nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, arba šeimos, kuriose yra asmuo, kurio judėjimo funkcija sutrikusi ir kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas neįgalumo lygis arba kuris yra pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu, arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos  amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė. Parama teikiama turimam būstui rekonstruoti, kad jis Valstybės remiamų būsto kreditų teikimo tvarka būtų pritaikytas neįgaliųjų poreikiams.  

         VALSTYBĖS REMIAMŲ BŪSTO KREDITŲ DYDŽIAI IR LENGVATOS

     Valstybės remiama būsto kredito suma neturi būti didesnė kaip:

1) 120 tūkst. Lt arba ekvivalentas kita valiuta - asmeniui be šeimos;    

2) 240 tūkst. Lt arba ekvivalentas kita valiuta - dviejų ir daugiau asmenų šeimai;

3) 120 tūkst. Lt arba ekvivalentas kita valiuta - būstui rekonstruoti, taip pat būstui pritaikyti neįgaliųjų poreikiams, neatsižvelgiant į asmens šeimyninę padėtį. 

Valstybės remiami būsto kreditai, kurie, kredito gavėjui pageidaujant, suteikiami su mažesniu negu banko  nustatytu pradiniu įnašu, turi būti apdrausti  UAB „Būsto paskolų draudimas".

       Subsidija būsto kredito daliai padengti teikiama šių kreditų gavėjams, jeigu jie yra:

1) pilnamečiai našlaičiai, iki jiems sukaks 35 metai, arba asmenys, kurie Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra pripažinti nedarbingais  ar iš dalies darbingais arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ir jiems nustatyta socialinių poreikių tenkinimo reikmė, arba šeimos,  kuriose yra asmuo, kuriam  Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo tvarka yra nustatytas neįgalumo lygis arba kuris yra pripažintas nedarbingu arba iš dalies darbingu, arba kuris yra sukakęs pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė - padengiama 20 %  suteikto kredito  (ar kredito likučio) sumos;

2) šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų (įvaikių), taip pat jaunos šeimos, auginančios  vieną ar daugiau vaikų (įvaikių) ir šeimos, kuriose vienas iš tėvų  yra miręs - padengiama 10 % suteikto kredito ( ar kredito likučio) sumos. Palūkanas ban kui moka kredito gavėjas.

Jeigu būsto kredito gavėjas  teisę į šią subsidiją įgijo po to, kai gavo  valstybės remiamą būsto kreditą, suteiktą iš  bankams pagal savivaldybes nustatyto kredito limito, subsidija apskaičiuojama nuo  kredito likučio sumos pateikus rašytinį  prašymą ir atitinkamus dokumentus savivaldybei pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. Kredito gavėjas turi būti įvykdęs visus skolinius įsipareigojimus pagal kreditavimo sutartį.

Jeigu kredito gavėjas, kuriam suteikta subsidija kredito daliai padengti, gautą kreditą anksčiau kaip per 5 metus nuo kredito gavimo grąžina arba už šį kreditą įsigytą būstą perleidžia kito asmens nuosavybėn, ši subsidija turi būti grąžinama pervedant pinigus į valstybės biudžetą.

VALSTYBĖS REMIAMŲ BŪSTO KREDITŲ  TEIKIMO TVARKA

Asmuo (šeima), pageidaujantis gauti valstybės remiamą būsto kreditą ir deklaravęs gyvenamąją vietą Trakų rajono savivaldybės teritorijoje  bei pasirinkęs vieną iš trijų kredituojančių bankų  (AB SEB banką, AB DnB NORD banką ar AB SAMPO banką)  turi pateikti Turto valdymo ir apskaitos tarnybai  (Vytauto g. 33, Trakai, 112 kab.):

nustatytos formos prašymą  dėl teisės į valstybės paramą būstui įsigyti patvirtinimą   

Valstybės įmonės Registrų centro pažymą apie jo ir jo šeimos narių (įskaitant nepilnamečius šeimos narius) turimą ir turėtą nuosavybės teise nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje (Vytauto g. 55, Trakai; Kudirkos g. 18, Vilnius);

Pažymą (pažymas) apie visų šeimos narių  deklaruotą gyvenamąją vietą iš seniūnijos;

Deklaracija pildoma nurodant:

1.Į asmens (šeimos) grynąsias metines pajamas įskaitoma:

1.1. su darbo santykiais susijusios pajamos;

1.2.autorinis atlyginimas;

1.3.pensijos;

1.4. dividendai ir palūkanos;

1.5. neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininko (nario) pajamos, gautos iš šio neribotos juridinės  atsakomybės juridinio asmens apmokestinto pelno.

1.6. fizinio asmens pajamos  iš individualios veiklos, įskaitant tą, kuria verčiamasi  turint verslo  liudijimą;

1.7. žemės ūkio veiklos pajamos;

1.8. stipendijos;

1.9. socialinio pobūdžio pajamos (pašalpos, kompensacijos, išmokėtos ne darbovietėje)

1.10. piniginės lėšos, gautos vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentai);

1.11. užsienyje ar iš užsienio valstybės gautos piniginės lėšos, jeigu jos didesnės kaip 5000 Lt;

1.12.turto nuomos pajamos;

1.13. valstybės kompensacija už turtą, jeigu ji viršija 2000 Lt;

1.14. turto pardavimo pajamos, loterijų ar kitų žaidimų piniginiai prizai, draudimo išmokos, labdara, gautos dovanojimo būdu ar paveldėtos piniginės lėšos, jeigu šiame punkte nurodytos pajamos atskirai arba kartu paėmus yra didesnės kaip 12000 Lt

2. asmens turtą. Asmens (šeimos) turtas apskaičiuojamas pagal asmens (šeimos) turtinę padėtį 2007 m. pabaigoje.Turtas turi būti pagrindžiamas juridinę galią turinčiais dokumentais. Į asmens (šeimos) turtą įskaitoma:

2.1. gyvenamasis namas, butas ir kitas privalomas registruoti nekilnojamasis daiktas;

2.2. žemė (sodo sklypas, sklypas gyvenamojo namo statybai, žemės ūkio paskirties žemė, miškas, vandens telkiniai),

2.3. transporto priemonės;

2.4. vertybiniai popieriai (indėliai, pinigai banko sąskaitose, paskolintos kitiems asmenims);

2.5. nekilnojamieji daiktai turi būti vertinami pagal valstybės įmonės  Registrų centro išduotame dokumente nurodytą vidutinę rinkos vertę. Jeigu  valstybės parama suteikiama turimam būstui rekonstruoti ar pritaikyti jį neįgaliųjų poreikiams, į nekilnojamojo daikto vertę neįskaitoma rekonstruojamo būsto  vertė, taip pat neįskaitoma už valstybės remiamą būsto kreditą įgyto būsto vertė, nustatant asmens (šeimos)  teisę į subsidiją  būsto kredito daliai padengti, kai asmuo teisę į šią subsidiją įgijo po būsto kredito gavimo.

2.6. transporto priemonės vertė nustatoma pagal transporto  priemonės įsigijimo dokumentuose nurodytą vertę. Senų automobilių, kurių naudojimo laikotarpis, skaičiuojant nuo jų gamybos metų , yra ilgesnis kaip 7 metai, vertė neįskaitoma.

2.7. vertybinių popierių vertė nustatoma pagal jų nominaliąją vertę, nurodant jų rūšį, pavadinimą, kiekį, nominaliąją vertę ir įsigijimo datą. Jeigu suminė vertybinių popierių vertė mažesnė kaip 2000 Lt, jų vertė neįskaitoma. Piniginės lėšos  įskaitomos, jeigu jų vertė yra didesnė kaip 4000 Lt. Deklaruojant pinigines lėšas, neprivaloma jų pagrįsti  juridinę galią turinčiais dokumentais, išskyrus paskolintas ir laikomas banke ar kredito įstaigoje. Deklaruojant  paskolintas lėšas. Būtina nurodyti sumą, paskolos sutartį ir pridėti jos nuorašą.

Už  deklaracijoje pateiktų  duomenų teisingumą įstatymų nustatyta tvarka atsako asmuo, pateikęs  šią deklaraciją. Paaiškėjus, kad valstybės parama pasinaudojo asmuo (šeima), neturėjęs į ją teisės, arba, kad suteiktas kreditas panaudotas ne pagal paskirtį, valstybės suteikta subsidija ir apmokėta draudimo įmoka išieškoma iš šį kreditą gavusio piliečio įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Savivaldybės vykdomoji institucija, gavusi nurodytus kredito gavėjo prašymą ir jo teisę į valstybės paramą patvirtinančius dokumentus, išduos rašytinį patvirtinimą - pažymą apie kredito  gavėjo teisę į valstybės paramą būstui įsigyti.

Pažymą ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo jos gavimo dienos reikia pateikti būsto kreditą suteikiančiam Bankui kartu su būsto kredito paraiška. Kreditavimo sutartis bus sudaroma ir pasirašoma Banko nustatyta tvarka.   

 

 

 

 

Trakų rajono savivaldybės merė

Edita Rudelienė