Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Sausis
    2022     
Trakų rajono savivaldybės interneto svetainės administravimo tvarkos aprašas

PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus

2013 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. P2- 450

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INTERNETO SVETAINĖS ADMINISTRAVIMO  TVARKOS APRAŠAS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Trakų rajono savivaldybės interneto svetainės administravimo tvarkos aprašo tikslas –nustatyti tvarką, kaip turi būti administruojama Trakų rajono savivaldybės interneto svetainė.

2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr.480 patvirtintu  Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu (Žin.,2003, Nr.38-1739 su vėlesniais papildymais ir pakeitimais) ir kitais norminiais aktais.

3. Šia tvarka privalo vadovautis savivaldybės administracijos padaliniai ir savivaldybės įstaigos bei įmonės, dedančios informaciją šioje svetainėje.

4. Trakų rajono savivaldybės interneto svetainės www.trakai.lt paskirtis reprezentacinė ir informacinė. Savivaldybės interneto svetainės įvadinis puslapis yra reprezentacinis, atspindintis savivaldybės veiklą. Įvadiniame puslapyje turi būti Trakų rajono savivaldybės herbas, savivaldybės pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, juridinio asmens kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie savivaldybę, savivaldybės telefono numeris, fakso numeris ir elektroninio pašto adresas. Įvadiniame puslapyje pagal savivaldybei priskirtas funkcijas pateikiama aktualiausia, labiausiai akcentuotina informacija (savaitės aktualijos) ir nurodomos visos savivaldybės teikiamos viešosios elektroninės paslaugos. Turi būti nurodyta informacijos pateikimo data.

Savivaldybės interneto svetainės skyriuose skelbiama savivaldybės institucijų, įstaigų ar įmonių informacija apie jų struktūrą, kontaktus, naujienas, darbo užmokestį ir kita informacija tais atvejais, kai institucija, įstaiga ar įmonė neturi veikiančios svetainės. Kai savivaldybės institucijos, įmonės ar įstaigos turi veikiančias svetaines, puslapyje www.trakai.lt skelbiama nuoroda į tas svetaines.

5. Savivaldybės interneto svetainė negali būti naudojama komercinių paslaugų ar įmonių reklamai. Interneto svetainėje negali būti statiškų ar (ir) dinaminių komercinių reklaminio pobūdžio užsklandų, joje gali būti naudojamos statiškos ir (ar) dinaminės užsklandos, kurios yra institucijos savireklama ar nuorodos į kitų valstybės institucijų tinklalapius, taip pat viešųjų įstaigų, ne pelno siekiančių organizacijų, užsienio institucijų ar kartu su jomis organizuojamų renginių ir kitos veiklos reklama.

6. Savivaldybės interneto svetainėje visa informacija pateikiama Lietuvos Respublikos valstybine kalba. Svarbiausia su savivaldybės institucijų veikla susijusi informacija interneto svetainėje papildomai gali būti pateikiama anglų, prireikus – kita užsienio kalba.

7. Savivaldybės interneto svetainėje skelbiama informacija turi atitikti kituose galiojančiuose teisės aktuose įtvirtintas nuostatas, susijusias su informacijos skelbimu.

II. TEKSTINĖS INFORMACIJOS REIKALAVIMAI

8. Interneto svetainės skiltyse pateikiamoje informacijoje (straipsnyje) turi būti naudojamas vientisas stilius (teksto šriftas, dydis, spalva), toks kaip ir kitose svetainės skiltyse.

9. Nuorodų šrifto stilius turi būti taikomas tik nuorodoms žymėti.

10. Tekste (straipsnyje) svarbi informacija išskiriama pastorinimu (angl. bold) ar pavertimu (angl. italic).

11. Jei teksto apimtis didelė, tarp skirtingų pastraipų paliekami didesni tarpai.

12. Tekstas turi būti sumaketuotas: vienodai atitrauktas nuo kraštų, vienodi tarpai tarp skirtingų pastraipų.

13. Prisegami dokumentai turi būti pateikti Microsoft Office ir OpenDocument formatais.

14. Spalvos, svarbios informacijos paryškinimui, teksto akcentams, lentelių laukelių bei rėmelių spalvinimui naudojamos tik iš svetainės spalvų gamos (pagal spalvų kodus), vengtinos ypatingai ryškios spalvos, nesančios svetainės spalvų gamoje.

 

III. GRAFINIŲ VAIZDŲ PATEIKIMAS BEI TALPINIMO TVARKA

15. Grafiniai vaizdai pateikiami atsakingam darbuotojui įrašyti į duomenų kaupiklį arba atsiunčiami el. paštu.

16. Siunčiamų grafinių vaizdų pavadinimai turi būti surinkti tik lotyniškais simboliais.

17. Informacijoje (straipsnyje) nuotrauka turi būti:

17.1. nuo šalia jos esančio teksto dedama apie 8 pikselių tarpeliu.

17.2. aiški, pakankamai ryški, negadinti bendro vaizdo.

17.3. maksimalus  nuotraukų skaičius  - 2 vnt. Nuotraukų išmatavimas dedant į serverį: plotis ne didesnis negu 500 px

18. Spalvos, šriftas, iliustracijos ir kitos naujųjų technologijų galimybės (garsas, animacija, vaizdo medžiaga) naudojamos prasmingai.

 

IV. NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ PATEIKIMO BEI DĖJIMO TVARKA

19. Administracijos padalinių vedėjai, kiti savivaldybės tarybos sprendmų projektų rengėjai Tarybos bei Kolegijos sprendimų projektus su aiškinamaisiais raštais ir priedais pateikia kompiuterinėje laikmenoje arba atsiunčia el. paštu atsakingam darbuotojui ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki posėdžio dienos. Atsakingas darbuotojas juos deda į interneto svetainę.

20. Darbuotojas, atsakingas už Tarybos bei Kolegijos sprendimus, juos su registracijos numeriais kompiuterinėse laikmenose perduoda arba el. paštu išsiunčia direktoriaus įsakymu paskirtam administruoti šiuos teisės aktus atsakingam darbuotojui.

21. Darbuotojai, atsakingi už mero potvarkius ir direktoriaus įsakymus, juos su registracijos numeriais kompiuterinėse laikmenose perduoda arba el. paštu išsiunčia direktoriaus įsakymu paskirtam administruoti šiuos teisės aktus atsakingam darbuotojui.

22. Siunčiamų dokumentų pavadinimai turi būti surinkti tik lotyniškais simboliais.

23. Priimtus Tarybos, Kolegijos sprendimus, juos merui pasirašius, deda į svetainę atsakingas darbuotojas.

 

V. SAVIVALDYBĖS  ADMINISTRACIJOS PADALINIŲ NAUJIENŲ IR AKTUALIJŲ PATEIKIMO IR TALPINIMO TVARKA

24. Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovai arba darbuotojai, atsakingi už informacijos pateikimą, informaciją apie skyriaus (savo) veiklą ir kitą svarbią visuomenei informaciją (naujienas) pateikia darbuotojui, atsakingam už informacijos pateikimą.

25. Darbuotojas, atsakingas už informacijos pateikimą visuomenei, ją deda į skyrių „Naujienos ir aktualijos“ arba ją pateikia už dėjimą direktoriaus įsakymu paskirtam darbuotojui.

26. Savivaldybės įmonės ar įstaigos visuomenei aktualią informaciją, kuri laikoma būtina arba yra norminio pobūdžio, informaciją apie renginius, kuriuose dalyvavo savivaldybės vadovai ir pareiškė savivaldybės poziciją, kompiuterinėse laikmenose arba el. paštu pateikia darbuotojui, atsakingam už informacijos pateikimą visuomenei arba darbuotojui, administruojančiam rubriką „Naujienos ir aktualijos“. Teikiama informacija privalo atitikti tekstinės informacijos ir grafinių vaizdų reikalavimus.

27. Naujienos pateikiamos mažiausiai kartą per dvi savaites.

 

VI. SVETAINĖS SKYRIŲ INFORMACIJOS administravimas

28. Interneto svetainės skyrių informaciją administruoja direktoriaus įsakymu paskirti darbuotojai.

29. Visi savivaldybės struktūriniai padaliniai privalo pristatyti savo veiklą savivaldybės interneto svetainėje atitinkamai pagal svetainės struktūros skyrius ir kaip to reikalauja teisės aktai.

30. Visų savivaldybės struktūrinių padalinių vadovai informaciją kompiuterinėse laikmenose arba elektroniniu paštu apie savo padalinio veiklą perduoda direktoriaus įsakymu paskirtam skyrių administruoti darbuotojui arba ją deda patys.

31. Netvarkinga ar ne pagal reikalavimus peteikta informacija grąžinama iki visiško jos sutvarkymo.

32. Renginių organizatoriai, pageidaujantys, kad apie praėjusį renginį informacija būtų įdėta svetainėje, aprašymą ir nuotraukas pateikia kompiuterinėse laikmenose arba el. paštu atsakingam  darbuotojui per tris dienas po renginio.

33. Savivaldybės padalinių ar administracijos skyrių vadovams pareiškus pageidavimą, parengtą informaciją administruoti jų paskirtiems informacijos rengėjams, turinio tvarkymo sistemos administratorius suteikia jiems unikalius vartotojų vardus ir slaptažodžius prisijungti prie turinio valdymo sistemos.

34. Interneto svetainės skyriuose, kuriuose pateikiami klausimai:

34.1. Atsakymai į grasinančius, įžeidžiančius bei necenzūrine kalba parašytus klausimus nėra teikiami ir šie klausimai nepublikuojami. 

34.2. Nėra teikiamas atsakymas į to paties asmens pateiktą klausimą, į kurį jau buvo atsakyta anksčiau, taip pat į klausimą, kuris nėra savivaldybės kompetencija.

35. Interneto svetainės skyriuose, kuriuose informaciją galima komentuoti, trinami komentarai:

35.1. žeidžiantys žmogaus orumą,

35.2. kuriuose vartojami necenzūriniai žodžiai,

35.3. kurių tekstas nerišlus, nesuprantamas.

 

VII. ATSAKOMYBĖ

36. Už interneto svetainėje pateiktos informacijos teisingumą ir jos pagrindu prisiimtų įsipareigojimų vykdymą, tekstų prasmę, duomenų tikslumą atsako informaciją pateikęs asmuo.

37. Už savivaldybės įmonių ir kitų biudžetinių įstaigų informaciją, pateiktą interneto svetainėje, atsako įmonių vadovai.

38. Už tekstų, paskelbtų „Naujienose ir aktualijose“ kalbos taisyklingumą atsako kalbos tvarkytojas:

39.1. Už informacijos administravimą ir dėjimą atsakingas asmuo apie patalpintą informaciją perspėja kalbos tvarkytoją,

39.2. Kalbos tvarkytojas per vieną darbo dieną nuo informacijos įdėjimo patikrina pateiktos informacijos kalbos taisyklingumą.

40. Už informacijos atnaujinimą atsako savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirti informacijos priežiūros grupės nariai pagal nurodytas temas (paskirtas administruoti rubrikas).

41. Informacija visuomenei turi būti teikiama nepažeidžiant Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo ir kitų visuomenės informavimą reglamentuojančių teisės aktų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymų reikalavimų.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

42. www.trakai.lt techninę priežiūrą vykdo Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas (kompiuterininkas).

43. Tvarkos aprašo reikalavimų įgyvendinimą organizuoja ir jų kontrolę vykdo Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyrius.

 

PATVIRTINTA
Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2013 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. P2- 450

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ,
 ATSAKINGŲ UŽ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INTERNETO SVETAINĖS INFORMACIJOS ADMINISTRAVIMĄ, 
SĄRAŠAS

 

www.trakai.lt skyrius

Atsakingas už  informacijos administravimą

Pastabos

Svetainės www.trakai.lt techninė priežiūra, struktūros administravimas ir priežiūra,  elektroninės paslaugos, Taisyklės ir tvarkos, Nuorodos

 

Robert Gaičauskas

Taisykles ir tvarkas persiunčia jas parengę darbuotojai

Viešieji pirkimai

Aušra Večerinskienė,

Stanislovas Augėnas

 

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, finansinių ataskaitų rinkiniai

Skirmantė Luškevičienė

 

Civilinė metrikacija

Zofija Abucevič

 

Žemės ūkis

Arūnas Dzigas

 

Kultūra, Renginiai, Nuotraukos, Renginių kalendorius, Garbės piliečiai, Kraštiečiai,

Ieva Tijūnėlienė

Kartu koordinuoja Trakų kultūros rūmų  internetinio puslapio informaciją

Civilinė sauga

Rima Juškauskienė

 

Priešgaisrinė sauga

Robert Gaičauskas

 

Teisės aktai (Tarybos sprendimai, Direktoriaus įsakymai, Taisės aktų projektai  iš LRS, Teisės aktų projektų archyvas iš LRS), Tarybos sprendimų projektai,  Kolegijos sprendimai, Kolegijos sprendimų projektai, Tarybos komitetų posėdžiai (darbotvarkės, informacija, sprendimai)

Inesa Kurpiuvienė,

Agata Misevič

 

Kontrolės ir audito tarnyba

Danutė Juškevičienė

 

Auditas, Koncesininko veiklos priežiūros komisijos veikla

 

Eglė Norkutė

 

Savivaldybės tarybos reglamentas, Tarybos nariai, Tarybos komitetai, Mero patarėjai, Tarybos sekretorius, Tarybos komisijos

Agata Misevič, Inesa Kurpiuvienė

 

Savivaldybės administracijos veiklos nuostatai, Piliečių aptarnavimas, Archyvai, Klausimai-atsakymai, Atstovai Seime

Irena Karpičienė

 

Meras, Mero pavaduotojas, Mero darbotvarkė, Mero pavaduotojo darbotvarkė

Žaneta Stefanovič

 

Valstybinė kalba, VVG veikla, Bendruomenės

Alvyda Kazakevičiūtė

 

Aplinkosauga

Jonas Kriaučiūnas

 

Turizmas, Tarptautiniai ryšiai,

Bendradarbiavimas

Ana Gornova

Koordinuoja Turizmo informacijos centro internetinio puslapio informaciją

Vaiko teisių apsauga

Alina Kuleš

 

Biudžetas

Sigita Aurylienė

 

Žemės nuoma, žemės mokestis

Violeta Vaitkūnienė

 

Darbų sauga

Gintautas Paltanavičius

 

Struktūra ir kontaktai, Priėmimas į darbą,  Padaliniai, Skyrių nuostatai, Konkursai, Specialistai

Jūratė Pilčicienė

 

Būstas, Teisė į valstybės remiamus kreditus, Būsto atnaujinimo programa

Onutė Repečkienė

 

Jaunimas

Evelina Kislych

Koordinuoja Jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro informaciją

Tyrimai ir analizės, Teisės aktų pažeidimai, Teisinio reguliavimo stebėsena

Antanas Česlauskas

 

Pirminė teisinė pagalba, Kompensavivas, Licencijų išdavimas, Antikorupcinė veikla

Antanas Česlauskas

 

Strateginai  planai, Parama verslui, Investiciniai projektai, ES finansuojami projektai

Andrėjus Tunevič

 

Švietimas (Aktualijos, Švietimo įstaigos, Darbo planai)

Natalija Šidlauskienė

 

Sportas

Juozas Vitkūnas

Koordinuoja Kūno kultūros ir sporto centro informaciją

Architektūra, Žemėlapiai, Kultūros paveldas

Šarūnas Žukauskas

 

Socialinė parama, sveikata

Silvija Masiukienė

 

Informacija apie darbo užmokestį

Beata Tučkovska

 

Seniūnijos

kiekvienos seniūnijos seniūnas, gavęs prie savo seniūnijos skyriaus prisijungimo slaptažodį, savo seniūnijos informaciją administruoja pats arba  ją administruoti paskiria savo seniūnijos specialistą.

Už esamą informaciją konkrečios seniūnijos skyriuje atsako tos seniūnijos seniūnas

Paslaugos (paslaugų aprašymai) (Informacijos rinkmenos, Prašymai, Viešosios ir (arba) administracinės paslaugos)

Skyrių vedėjai,

Akvilė Zaleckaitė

Parengtus paslaugų aprašymus vedėjai persiunčia A. Zaleckaitei

Veikla (pagal vykdomas veiklas ir kompetenciją), Informacija apie padalinius, Darbuotojo atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei; Informacija apie reguliavimo sričiai priskirtas kitas įstaigas;

Naudinga informacija

Skyrių vedėjai, seniūnai

Jeigu neturi prisijungimo slaptažodžių, kreipiasi į techninį aptarnavimą atliekantį darbuotoją.

Skyrių vedėjai persiunčia parengtą informaciją R. Gaičauskui

Naujienos ir aktualijos, Bėganti eilutė, Dienos klausimas, Nuorodos

Sigita Nemeikaitė

(Alvyda Kazakevičiūtė)

Jam nesant,  jo funkcijas atliekantis darbuotojas

Direktorius, Direktoriaus pavaduotojas, Administracijos direktoriaus dienotvarkė

Direktoriaus sekretorė

 

Informacija apie komisijas, darbo grupes ir jų veiklą

Komisijų, darbo grupių pirmininkai

Talpinami teisės aktai dėl sudarymo, pasitarimų, posėdžių laikas ir darbotvarkės, priimtų sprendimų anotacijos

Ūkio subjektų priežiūra

Povilas Ramanauskas

UAB ,,Trakų paslaugos”, UAB Trakų šilumos tinklai, UAB ,,Trakų vandenys”, UAB ,,Trakų autobusai”

 

ĮSAKYMAS DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. GEGUŽĖS 8 D.ĮSAKYMO NR. P2-450 ,,DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INTERNETO SVETAINĖS www.trakai.lt ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO“ DALINIO PAKEITIMO

Trakų rajono savivaldybės merė

Edita Rudelienė