Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
30010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031010203
Gruodis
    2020     
Bendruomenių ir tautinių bendrijų rėmimo kultūros srityje tvarkos aprašas

PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2010 m. rugpjūčio 13  d.

įsakymu Nr. P2-710

 

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENIŲ IR TAUTINIŲ BENDRIJŲ RĖMIMO KULTŪROS SRITYJE TVARKOS APRAŠAS

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Bendruomenių ir tautinių bendrijų rėmimo kultūros srityje tvarkos aprašas (toliau – Tvarka) reglamentuoja finansinės paramos teikimą bendruomenių ir tautinių bendrijų kultūrinei veiklai skatinti.

2. Lėšos bendruomenių ir tautinių bendrijų rėmimui skiriamos iš Trakų  rajono savivaldybės biudžeto.

3. Šio rėmimo tikslas – inicijuoti rajono bendruomenių ir tautinių bendrijų bendradarbiavimą, didinti iniciatyvumą ir skatinti kultūrinę jų veiklą.

 

II. TINKAMI PAREIŠKĖJAI

 

4. Bendruomenių ir tautinių bendrijų rėmimo lėšos skiriamos:

4.1. Trakų rajono savivaldybės bendruomenėms. Pareiškėjas turi būti įregistruotas Registrų centre ir veiklą vykdyti Trakų rajono savivaldybės teritorijoje;

4.2. Trakų rajono savivaldybės tautinėms bendrijoms. Pareiškėjas turi būti įregistruotas Registrų centre ir veiklą vykdyti Trakų rajono savivaldybės teritorijoje.

 

III. PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMAS

 

                5. Bendruomenių ir tautinių bendrijų rėmimo lėšos naudojamos:

5.1. Trakų rajono savivaldybės bendruomenių ir tautinių bendrijų įgyvendinamiems kultūros projektams finansuoti;

5.2. Trakų rajono savivaldybės bendruomenių ir tautinių bendrijų pažintinėms, istorinėms, kultūrinėms, Trakų rajoną reprezentuojančioms ir kitoms svarbioms išvykoms.

 

IV. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS IR LĖŠŲ SKYRIMAS

 

           6.  Lėšų skyrimo tvarka 5.1 – 5.2.  punktuose nurodytoms išlaidoms kompensuoti:

6.1. išlaidoms, nurodytoms 5.1. punkte, finansuoti Trakų rajono savivaldybė skelbia viešą kultūros projektų rėmimo konkursą. Konkursas skelbiamas savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl Kultūros veiklos programų finansavimo. Lėšos projektų įgyvendinimui skiriamos vadovaujantis  savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintomis Trakų rajono savivaldybės kultūros projektų rengimo, finansavimo ir kontrolės taisyklėmis. Paraiškų pateikimo ir vertinimo tvarka skelbiama konkurso metu Trakų rajono savivaldybės svetainėje www.trakai.lt.

6.2. išlaidos, nurodytos 5.2. punkte, kompensuojamos iki 144,81 Eur (500 Lt). Išvykoms į tarptautinės reikšmės renginius užsienyje išlaidoms padengti gali būti skiriama didesnė lėšų suma. Pareiškėjas pateikia prašymą (laisva forma)Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriui ne vėliau kaip likus 14 dienų iki išvykos pradžios. Prašyme turi būti nurodyta išvykos data, trukmė, vykstančiųjų skaičius, atsakingo asmens kontaktai, prašoma lėšų suma, kur ir kokiu tikslu planuojama vykti.  Išvykoms skirtos lėšos ribotos, todėl prioritetas teikiamas prašymams finansuoti rajoną reprezentuojančias ar kitas itin svarbias išvykas, įvertinant jų reikšmę ir perspektyvas. Prioritetas gali būti teikiamas, kai išvyka iš dalies finansuojama lėšomis iš kitų šaltinių. Vienai bendruomenei, bendrijai ar asociacijai kompensuojamos ne daugiau kaip dvi išvykos per metus. Jei prašymą pateikia pareiškėjas, neturintis teisės dalyvauti konkurse, jei prašymas pateiktas ne laiku ar nesilaikant šiame tvarkos apraše nustatytos tvarkos, jis nesvarstomas ir nevertinamas. Apie lėšų skyrimą pareiškėjai informuojami raštu arba žodžiu.

7. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius turi teisę pareikalauti papildomos informacijos, ją pareiškėjas privalo pateikti per 10 kalendorinių dienų.

8. Už pateiktos informacijos teisingumą atsako ją pateikęs asmuo.

9. Savivaldybės administracijos direktorius lėšas pareiškėjui skiria įsakymu.

 10. Lėšų skyrimas 5.1. punkte nurodytoms veikloms finansuoti įforminamas sutartimi, kurią pasirašo pareiškėjas ir Savivaldybės administracijos direktorius.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11.   Lėšas, skirtas rėmimui teikti, administruoja Savivaldybės administracija.

12. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius priima nutarimus dėl lėšų skyrimo vadovaudamasis šia patvirtinta tvarka.

 


Trakų rajono savivaldybės merė

Edita Rudelienė